Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
21.03.18 at 08:14:45

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 30
1  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: jkd trening on: 18.03.18 at 15:59:28
HEI vilken kampsport er det mest hensikts messig og trene i henhold til jkd er det muy thai confused_1 confused_1 tenker på spark og slag såg bare på inosanto dvd og der hva thai boxing som ble vist i en film

christian larsen clown2 clown2 clown2 clown2

Eh, i "henhold til JKD" er nok det mest hensiktsmessige å trene...JKD. smile
Men hvis Muay Thai er mer aktuelt å trene i din situasjon, er det nok ikke det dummeste med tanke på overførbarhet, nei.
2  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: En analyse av Bruce Lee`s demo sparring for 50 år siden on: 18.03.18 at 15:58:06
Det er artig å se såpass grundige og detaljerte analyser. At Bruce Lee hadde et godt blikk, kvikt fotarbeid og kjappe, presise teknikker -- er det fint liten tvil om!

Personlig mener jeg dog at analytikeren her "overanalyserer" litt. Med det mener jeg at han tar utgangspunkt i ganske lett poengsparring (som klippene viser) og drar slutninger om hvordan Bruce Lee ville ha gjort i et fullkontaktsscenario. Fullkontakt er som kjent en helt annen lek. En ser av klippene at Lee er fint lite bekymret for å bli truffet (høy hake, lav guard, gidder ikke å blokke lowkicks etc). Det kan være rasjonelt innenfor en poengplukke-kontekst, siden han tydeligvis var så tempo- og ferdighetsmessig overlegen her, at utfallet aldri var i tvil. Hadde han derimot gått mot motstandere som kunne slå og sparke med full kraft, er jeg rimelig sikker på at han ville ha gjort de nevnte tingene litt annerledes.

Det finnes etter min erfaring mange semi- og lettkontaktutøvere som har imponerende kjapt fotarbeid, men som ikke slår eller sparker hardt. Igjen: Innenfor regelverkene de utvikler teknikkene innenfor, er det helt fornuftig, siden det faktisk ikke er lov å trøkke til. Skal en velge mellom å være kvikk til beins eller slå hardt, er det liten tvil om hva som bør prioriteres. Samtidig finnes det også utøvere som klarer å dra med seg et slikt fotarbeid inn i fullkontaktssammenhenger, og kombinere det med solid slagkraft. Ett eksempel er Michael Venom Page:

https://www.youtube.com/watch?v=aZ-0eee-rSc

En annen som kombinerte slagkraft med å flytte seg lynraskt rundt på tåballene (dog uten å kunne forsvare seg mot lowkicks, som kampen her viser) var Rick Roufus. Kombinasjonen etter 1.22 er en av mine favoritter:

https://www.youtube.com/watch?v=Lpl_7w8-jTE

Kunne Bruce Lee også levere knallharde teknikker og kombinasjoner -- kombinert med det raske fotarbeidet som klippet til Leif viser? Meget mulig! Jeg tviler ikke på at han utviklet sine teknikkpreferanser på bakgrunn av erfaring som også innbefattet både gatekamper og treningsøkter hvor begge parter gikk hardt. Men det hadde vært interessant å se et slikt klipp, for å se om han (som jeg antar) gjør litt andre tekniske og strategiske valg da. smile
3  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 04.03.18 at 18:23:48
Nei, jeg ville ganske riktig ikke ha utsatt meg for regelmessig sparreøkter hvor det var fritt frem for å skalle, bite eller slå med flaske. smile Det er, som du er inne på, en god grunn til at man i det vesentlige trener med beskyttelsesutstyr. Like fullt var poenget mitt at man er godt forberedt på å håndtere det å bli slått av en tulling på gata (fremfor å f. eks fryse), dersom man er vant til regelmessig, tøff sparring med kompetente motstandere. Vi er åpenbart sterkt uenige når det gjelder graden av overførbarhet her, men det er en ærlig sak.

Når det gjelder å gjøre selvforsvarstrening realistisk, har jeg troen på å tenke og trene situasjonsspesifikt. Nærmere bestemt bør en være bevisst på:
-- Hva slags trusler er påregnelige?
-- Hva er "modus operandi" i slike tilfeller?
-- Hvilke forutsetinger har man selv, fysisk, teknisk og psykologisk?

Når dette er definert, er det lettere å legge opp f. eks scenario-trening hvor de pre-definerte utfordringene er representert. En 100 kilo ting sykepleier som jobber med tidvis utagerende psykiatri-pasienter, vil trolig ha andre bekymringer å trene imot enn en 50 kilo tung kvinne som regelmessig opplever ubehageligeter på vei hjem på kveldstid.

 Scenario-trening bør naturligvis inneholde tøff kontakt og realistiske stressorer, dog på et nivå som ikke innebærer unødig skaderisiko. (Her kan det absolutt være vanskelig å legge realismen på et riktig nivå). En kan alltids innvende at denne typen trening ikke passer for alle. Hard kontakttrening er ubehagelig og står i brutal kontrast til den trygge og skjermede hverdagen de fleste av oss lever i. Men en trener jo nettopp på å kunne håndtere særs ubehagelige eventualiteter, og realistisk trening vil de måtte innbefatte en del ubehag.

4  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 01.03.18 at 13:04:29
Jeg mener fortsatt du går for langt i å skissere fiktive vesensskiller. For å utdype:

1. Størrelse og fysisk kamp spiller en viktig rolle i all ubevæpnet kamp. Vektklasser i kampsport er et uttrykk for dette. På gata finnes det ikke vektklasser, men man er like fullt underlagt fysikkens lover.

2. Jeg har opplevd knyttnever, springskaller og annet snacks fra utelivsgjester, straffeinnsatte etc. Spesielt behagelig blir den slags aldri, men de desidert kraftigste smellene (med påfølgende skadefølge) har jeg utvilsomt fått i kampsportsammenheng, fra teknisk og fysisk kompetente motstandere.

3. "Kjappe og penetrerende" er vel adjektiver som stort sett treffer idealene for gode slag innenfor de fleste systemer innenfor kampsport og selvforsvar, ikke bare JKD.  Det samme gjelder i høyste grad "godt fotarbeid", vil jeg videre påstå. smile Å ha en god "power-jab" med strong lead vil absolutt kunne være et stort/avgjørende aktivum i en selvforsvarssituasjon. Spanjolen du linker til har åpenbart dette på plass. Det har også norske JKD-ere som Torbjørn (Moss) og Leif (Molde). Men igjen: Slagkraften de faktisk genererer, har også en hel del med styrke og størrelse å gjøre, uavhengig av hva slags system slagteknikken har sitt utspring ifra.

Ellers er jeg helt enig med deg i at det å sparre med utrente individer kan være kaotisk og overraskende vanskelig!  ph34r Kompetente boksere slår f. eks sjelden eller aldri ville svingslag, mens det er påregnelig å møte på akkurat dette fra en rabiat overfallstulling på gata. Selvforsvarstrening bør ta den slags innover seg.
5  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 26.02.18 at 08:43:01
Vi vet faktisk relativt mye av hva som er modus operandi blant folk som sloss på gata i ulike samfunn. Mye har vært skrevet om det i forumets glansdager, og moderne selvforsvarssystemer er jo nettopp utformet på bakgrunn av slike erfaringer. "Realitetsbasert selvforsvar" baserer seg jo nettopp på reelle selvforsvarsscenarioer. I vest-europeiske samfunn er typiske angrep:
- Svingslag
- Springskaller
- Hodelåser/primitiv grappling
- Kvelertak

Konkrete konsepter som pensador (i forhenværende Keysi FIghting Method), crazy monkey-guarden, hjelmen til Defendo og lignende er utviklet som løsninger på faktisk erfarte problemer -- av mennesker med relevant erfaring på området. Å trene inn høyprosentløsninger på påregnelige utfordringer er altså ikke mystisk, selv om en jo alltid kan være uheldig og bli utsatt for uforventede ubehageligheter. 

Jeg skal på ingen måte plassere meg selv i rollen som selvforsvarsguru, men kan i all ubeskjedenhet si at jeg har en del erfaring når det gjelder "profesjonell" maktbruk mot ulike grupper av bråkmakere (blant  Når det gjelder overfarheten av teknikker, er det veldig påfallende at teknikker som fungerer greit mot sterke og kompetente grapplere, fungerer helt utmerket mot vanlige kjeltringer. Et godt, gammeldags frontspark i magen er også ypperlig egnet til å passivisere en hissigpropp med flaske i hånden.  Mine erfaringer tilsier altså at du (sterkt) overvurderer forskjellen mellom å habituere velfungerende kampsportsteknikker kontra selvforsvars- og nødvergeteknikker.

I sosiale kontekster hvor bruk av kniv og stikkvåpen er vanlig, er nok forskjellene større. Grappling mot en med kniv er satans ugreit, og en må tenke ut helt andre løsninger. Jeg har vært heldig nok til å slippe å teste dette utenfor rene treningssammenhenger. Å kjempe ubevæpnet mot kniv vil uansett medføre at en har oddsen sterkt imot seg, så de fleste med stortstilt erfaring på området er trolig døde. smile


Men her blander du studiotrening ment for selvforsvar og studiotrening ment for konkurranse. Jeg tok en titt på noen av disse Keysi FIghting Method-videoene. De fleste av dem er laget for promo, så jeg skal la tvilen komme til gode om hvordan dette ville fungert på gata. Men motsatt vei, altså i en profesjonell MMA-kamp, ville dette neppe fungert særlig godt: https://www.youtube.com/watch?v=NA5keHPgyDg

Men det er vel heller neppe  meningen med treningen i Keysi FIghting Method. Den er for gata, litt for å være sosial med en klubb og litt for å holde seg form. Eller hva? smile Det er mulig du har bedre eksempler på videoer om Keysi Fighting Method eller Crazy monkey for den saks skyld, så jeg legger ikke denne videoen ut for å disse arten på noen måte. Men som jeg har beskrevet tidligere:

Flere år med MMA-trening programmer utøveren for nettopp MMA og MMA-regler. Tidligere nervomuskulær programmering fra gata vil dermed gradvis svinne bort. Selvsagt ikke helt, men neppe lenger på et nivå som den en gang var. Så selv om verktøyene man bruker i MMA er, teoretisk sett, ypperlige til å uskadeliggjøre en person, er det stor forskjell på å bruke dem i oktagon og ute på gata. Jmf. tidligere beskrevde faktorer.

Sånn sett ville jeg faktisk heller "satt pengene på" en Keysi FIghting Method-utøver på gata, DERSOM treningen hadde vært realistisk nok (det avhenger selvsagt av instruktøren og elevene),  enn på en profesjonell MMA-utøver på gata. Det samme hadde jeg gjort med JKD, dersom treningene er realistisk nok (nok av klubber som hverken trener for selvforsvar eller for sport). Eller hvilken som helst stilart for den saks skyld.

Jeg blander strengt tatt ingenting, tvert imot skrev jeg eksplisitt at teknikker og applikasjoner fra fullkontaktskampsport har en stor overførbarhet til selvforsvarsbruk. Ja, etter min erfaring er den faktisk vesentlig større enn hva du antyder. Et frontspark som fungerer bra mot en kompetent utøver i ringen, fungerer enda bedre mot en full bråkmaker på byen. En nedtakning som anvendes med høy suksessrate mot habile grapplere, vil ha enda høyere suksessrate mot en utrent idiot som går amok på T-banen. Her ligger det selvfølgelig et betydelig antall teknikktreningstimer bak den aktuelle suksessraten, i tillegg til applikasjon  under sparring.

Når det gjelder KFM, er det helt korrekt at det er et rent selvforsvarssystem. Jeg har aldri trent KFM, eller etterfølgerne Keysi eller Defence Lab, men vet at drillene, grunnstillingen og teknikkene er utviklet på bakgrunn av realitetstesting mot flere motstandere. Som mange andre RBSD-systemer legges det til grunn idealer om grovmotorikk, et begrenset antall teknikker og en utgangsposisjon som er ment å skulle være appliserbar i møte med ulike utfordringer på forskjellige avstander. Grunnfilosofien er vel egentlig ikke så ulik JKD, selv om resultatet (løsningene) utvilsomt er annerledes.

Crazy Monkey er et system jeg har større erfaring med. Det er også utviklet på bakgrunn av Rodney Kings erfaringer som dørvakt, samt generelle erfaringer fra et voldsbelastet samfunn i Sør-Afrika. Han har imidlertid en omfattende bakgrunn fra BJJ, boksing og muay thai, og har med det utgangspunktet laget et "gatetilpasset" system som blant annet tar utgangspunkt i bare never (som fordrer en mer aktiv guard enn når man har hansker). Her er en inne på et av mine poenger: Det er unektelig forskjeller mellom konkurranse og kamp på gata. Men hvis en har solid fullkontaktsbakgrunn snakker en om gradsforskjeller, ikke fundamentale vesensforskjeller.

Når det gjelder løsninger på å slå med bare never, og deres sårbarhet i møte med hodeskaller, albuer etc, ser man en del ulike tilnærminger. Jeg vet at gjengen i JKD-klubben i Moss slår konsekvent med vertikal neve og bruker en del tid på knokeherding, og det er ingen tvil om at de har slagkraften i orden. I systemer som Keysi og "The Approach" (samt mange flere) unngår man knyttet neve helt og fullt, men foretrekker hammer-, underarm- og albueslag. Det er mange veier til Roma, og alt det der. smile

6  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 23.02.18 at 15:15:55
Vi vet faktisk relativt mye av hva som er modus operandi blant folk som sloss på gata i ulike samfunn. Mye har vært skrevet om det i forumets glansdager, og moderne selvforsvarssystemer er jo nettopp utformet på bakgrunn av slike erfaringer. "Realitetsbasert selvforsvar" baserer seg jo nettopp på reelle selvforsvarsscenarioer. I vest-europeiske samfunn er typiske angrep:
- Svingslag
- Springskaller
- Hodelåser/primitiv grappling
- Kvelertak

Konkrete konsepter som pensador (i forhenværende Keysi FIghting Method), crazy monkey-guarden, hjelmen til Defendo og lignende er utviklet som løsninger på faktisk erfarte problemer -- av mennesker med relevant erfaring på området. Å trene inn høyprosentløsninger på påregnelige utfordringer er altså ikke mystisk, selv om en jo alltid kan være uheldig og bli utsatt for uforventede ubehageligheter. 

Jeg skal på ingen måte plassere meg selv i rollen som selvforsvarsguru, men kan i all ubeskjedenhet si at jeg har en del erfaring når det gjelder "profesjonell" maktbruk mot ulike grupper av bråkmakere (blant  Når det gjelder overfarheten av teknikker, er det veldig påfallende at teknikker som fungerer greit mot sterke og kompetente grapplere, fungerer helt utmerket mot vanlige kjeltringer. Et godt, gammeldags frontspark i magen er også ypperlig egnet til å passivisere en hissigpropp med flaske i hånden.  Mine erfaringer tilsier altså at du (sterkt) overvurderer forskjellen mellom å habituere velfungerende kampsportsteknikker kontra selvforsvars- og nødvergeteknikker.

I sosiale kontekster hvor bruk av kniv og stikkvåpen er vanlig, er nok forskjellene større. Grappling mot en med kniv er satans ugreit, og en må tenke ut helt andre løsninger. Jeg har vært heldig nok til å slippe å teste dette utenfor rene treningssammenhenger. Å kjempe ubevæpnet mot kniv vil uansett medføre at en har oddsen sterkt imot seg, så de fleste med stortstilt erfaring på området er trolig døde. smile
7  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 22.02.18 at 11:23:25
Når det gjelder semikontakt vs fullkontakt, er jeg enig i at fullkontakt er å foretrekke.

Nå har jeg også trent den originale semikontakt stilarten (Wado). Og det fins triks blant semikontaktutøvere, som gjør at semikontaktutøvere kan ha en fordel overfor totalt utrente personer.

En vanlig kritikk av semikontakt er at "you`re practising pulling your punches". Dette stemmer ikke 100%. Det fins treningsmetoder som gjør det uproblematisk å trene på å slå hardt, og konkurrere i semikontakt samtidig. Ihvertfall når det gjelder håndteknikker, spark er mer tvilsomt.

Jeg er helt enig med deg i det. Å trene inn god teknikk, samt å faktisk slå og sparke mot motstand som gjør det samme tilbake igjen, er definitivt bedre enn ingenting når det gjelder å forberede deg på selvforsvar. Jeg er f. eks overbevist om at Cecilia Brækhus har dratt nytte av sin bakgrunn fra semikontakt-kickboxing i form av gode reflekser, bedømming av avstand osv.

Personlig har jeg imidlertid også opplevd at å sette lettkontaktskonkurranser i fokus for måten man trener på, også kan gi uvaner som faktisk vanskeliggjør overgangen til fullkontakt. Hvis formålet med treningen er å være forberedt på reelle selvforsvarsscenarioer, vil jeg si at erfaringer med smerte, ubehag og harde treffere kanskje er det viktigste suksesskriteriet for å kunne handle rasjonelt. Det betyr ikke at teknikkterping er uviktig, bare at det er sekundært for akkurat det formålet.
8  Disipliner / Kung Fu & Wushu / Re: sanshou on: 22.02.18 at 10:24:30
Nå som mma har blitt så populært i Norge, så finner du nok bedre trening der. Altså stående fri sparring med takedowns.

*Digresjon*

Hvordan er formen om dagen, Frode? Konkurreres det stadig? 
9  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 22.02.18 at 10:23:16
Som nevnt er jeg helt enig i at selvforsvar er et forskjellig og langt mer mangefasettert tema enn konkurranseslåssing. Noe så trivielt (enskjønt lite utbredt) som sunn dømmekraft, årvåkenhet med tanke på hvor og når en ferdes alene, alkoholvett og lignende er langt viktigere egenskaper for å ivareta ens egen sikkerhet, enn det å være god på sidespark eller triangelkvelninger.

Like fullt: Når proaktive grep ikke er nok, og man faktisk ender opp i en kampsituasjon, er fullkontaktserfaring helt essensielt. Fullkontaktsutøvere har et stort situasjonsfortrinn i så måte, selv om en overfallsmann på gata både kan ha skumlere intensjoner og mer uetiske virkemidler enn en konkurransemotstander. Jeg vet at JKD-utøvere i Norge bruker mye treningstid på drilling og sparring med hard kontakt, så jeg regner ikke med at det er noen voldsom prinsipiell uenighet der. smile (Selvforsvarskurs som praktiserer masse teknikker og kombinasjoner, uten at en opplever noen form for stress eller ubehagelig kontakt, har jeg derimot liten tro på).

Når det gjelder gateslagsmål, sitter jeg ikke på noen data om den enkelte UFC-utøvers erfaringsgrunnlag, men det er nok jevnt over bredere enn du antyder. En gjennomsnittlig norsk 19-åring anno 2018 har minimale erfaringer med vold, noe som er betegnede for at samfunnet -- inklusive skolegårder og bygdefester --har blitt fredeligere de siste tiårene. Mange MMA-utøvere kommer imidlertid fra langt mer turbulente områder, med alt det medfører. Du finner ganske sikkert ingen utøvere fra Dagestan/Tsjetsjenia, eller for den saks skyld Rio De Janeiro, som ikke har solid "gateerfaring". Voldelig konfliktløsning har rett og slett en høyere forekomst og kulturell aksept i mange andre deler av verden, selv om det er politisk ukorrekt å påpeke.
10  Disipliner / Kung Fu & Wushu / Re: sanshou on: 19.02.18 at 08:39:50
sanshou er det mange som trene det i drammen og det er vel samme blodtreninga som kickboxing og thai boxing har noen trenings vidioer som jeg har kjøpt og har i tilleg sett noen på youtub og det ser tungt ut jeg har trent kickboxing og den første treninga spydde jeg jeg hva så slitten
 boxing boxing

Du får høre om Drammen Kung Fu-klubb tilbyr sanshou-trening, et raskt google-søk tilsier at de hadde et slikt kurs i 2012. smile
11  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 19.02.18 at 08:38:07
Kan personer som Kimbo Slice, Sean Gannon o.l. regnes som profesjonelle streetfightere? For begge de to nevnte prøvde seg i MMA, uten særlig suksess i starten (altså før de begynte å trene som ekte mma-utøvere).

Dette er forøvrig det Bruce Lee selv sa om datidens toppfighter, Muhamad Ali:

Bruce Lee Once Said He Thought Muhammad Ali Would “Kill” Him in a Fight

Og med tanke på at rene boksere (eller egentlig de aller fleste som ikke har trent særlig med bakkekamp) som har prøvd seg på MMA ikke akkurat har gjort det særlig bra, og det er nærliggende å tro at det samme ville gjeldt Muhammad Ali, er det nærliggende å tro at Bruce Lee ville fått grisejuling om han hadde prøvd seg i MMA mot dagens utøvere.


Igjen, det kommer an på hvilke kriterier man legger til grunn for "profesjonell streetfighter".

Bruce Lees respekt for Mohammed Ali er velkjent og han studerte også Mohammed Alis fotarbeide. Visstnok skal han riktignok ha sagt at Ali ville vunnet, men samtidig har Lee også uttalt at han kunne vinne mot hvem som helst i verden. Så når var han mest ærlig om sin egen vurdering? Både Conor Macgregor og Anderson Silva har forøvrig begge beskrevet hvor imponert de var over BL. Anderson uttalte til og med at han ikke ville tatt sjansen på å møtt BL i en kamp.

Nå skal jeg ikke bruke tid på å vurdere et eventuelt utfall mellom Ali og Lee eller andre MMA-utøvere vs Lee, men problemet med enkeltuttalelser er at de ofte er tatt ut av sammenheng, sagt på spøk, sagt i respekt og/eller hentet fra dårlige bøker (the making of enter of the dragon), er at de ofte er kontraprouduktive for en slik diskusjon som dette. Uansett hvilken mening man har om problemstillingen.

Men jeg ser hvor du vil hen: Dersom Ali hadde vunnet over BL men gjort det dårlig i MMA ville BL gjort det enda dårligere i MMA. Det du imidertid ikke tar i betrakning er vektklasseforskjellene mellom Ali og Lee og at LEE var en all round-fighter og Ali var det ikke. Mange tror feks at BL ikke kunne noe som helst om ground game, men det er helt feil. At han foretrakk å være stående må ses i et perspektiv av street fighting. Å gå for takedown på gata er nemlig noe helt annet enn inne i en oktagon. Om man havner der er det selvsagt essensielt å kunne groundgame, men det er mye tryggere å holde seg på beina om man kan av flere innlysende årsaker.

Videre tar du heller ikke i betrakning treningsperiodisering opp konkurranser og restituering etterpå. Slik man ser utøverne i dag og slik man så Mohammed Ali på sitt beste er ikke den samme formen året rundt. Hadde det vært slik kunne feks en MMA-utøver utfordret en annen MMA-utøver "på dagen" (sett at de ikke bodde for langt fra hverandre), men slik fortoner deg seg ikke i sportsverden. På gata derimot... kan man ikke ta hensyn til sponsoravtaler, tidsskjema, treningsperiodiering, ernæringsregimer osv. Der kan utfordringer komme spontant, feks i form av et  plutselig slag i ansiktet mens man går på tur med kone og barn.

Så igjen, det er et meningsløst spørsmål om hvordan BL ville gjort det i MMA. Man kunne like gjerne spurt om hvordan han ville gjort det i golf. BL var ute etter å vise hva martial arts i sin helhet innebærer. MMA, uansett hvor god man er, er ikke fullverdig martial arts og det har heller aldri vært meningen. Det er sport, bundet til strenge regler, strenge tidsskjemaer og andre regide aspekter. At det er kult og imponerende, det er en annen sak.

Ah, litt god, gammeldags heroisering av Bruce Lee er kanskje akkurat det forumet trenger for å kunne revitaliseres? smile Jeg synes dog det er en del ting å ta tak i her, noe som også tidligere var typisk når dette og beslektede temaer ble diskutert.

1. Du snakker om "normalfordeling" når det gjelder MMA-fighteres nivå i det daglige, spesifikt Stipe Miocic. Samtidig fremstår du som veldig mye mindre kritisk når det gjelder Bruce Lees nivå i spontane selvforsvarssammenhenger. Hva slags empirisk grunnlag har vi egentlig for å vurdere Bruce Lees nivå i en fullkontakts- eller selvforsvarssammenheng? Finnes det ett eneste videoklipp av Bruce Lee som på noe vis gir oss en indikasjon på dette?

2. Kan man legge til grunn at Bruce Lee var en "all round"-fighter -- i betydningen komplett og allsidig? Det er velkjent at han fattet interesse for grappling og i den forbindelse begynte å trene med Gene Lebell. Sistnevntes beretninger tilsier imidlertid ikke at Bruce Lee rakk å nå et spesielt høyt ferdighetsnivå innenfor bryte-beslektede disipliner -- tvert imot. Hadde Lee ikke gått bort så tidlig, hadde han dog helt sikkert fortsatt å utvikle både eget ferdighetsrepertoar og grapplingrepertoarret innenfor JKD, da han var en pragmatisk kar med både ypperlig fysisk intuisjon og stor læringsvilje.

3. Vi er skjønt enige om at selvforsvar er noe helt annet enn MMA, samt (slik jeg leser deg) at selvforsvar handler om veldig mye annet enn evnen til å kunne slåss én mot én. Samtidig går du altfor langt i å relativisere (jfr sammenligningen med golf), samt at jeg nok tror du undervurderer overførbarhetsverdien av å faktisk bryne seg på kampsportutøvere og trene som en toppidrettsutøver, dersom det plutselig "smeller" på gata.

4. Slik jeg tolker Bruce Lee, var noe av siktemålet med JKD nettopp å unngå overdreven mystifisering, jfr "a punch is just a punch, a kick is just a kick". Følgelig tror jeg altså han var mer opptatt av å være tidseffektiv med tanke på å lære bort høyprosentteknikker enn å lære bort "alt martial arts handler om", hvilket lyder som et overveldende bredt tema.
12  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 06.02.18 at 21:15:43
De lærde strides om hvor optimal eller revolusjonerende Bruce Lee sin slagteknikk var -- det har alltid vært ulike preferanser innenfor boksing. Jack Dempsey slo f. eks konsekvent rette slag med vertikal knyttneve, akkurat som Lee foretrakk. (Selv har jeg fått mer og mer sansen for å veksle mellom ulike knyttnevestillinger).

Når det gjelder å være på topp "hele tiden", er det nok ingen som kan det -- heller ikke elitesoldater. Vårt sympatiske nervesystem er ment å kunne gi oss et ekstra gir ved midlertidig behov. Å gå vedvarende i kamp/flukt-modus er særs destruktivt for både immunforsvaret og sentralnervesystemet. Likeledes er det ingen som kan gå rundt å være i absolutt fysisk toppform helt uavbrutt. Men ja, det finnes garantert en del mennesker i utsatte livssituasjoner som har færre aversjoner mot å f. eks ta liv, bite folk i strupen og annet som gir dem et situasjonelt fortrinn mot "siviliserte" kampsportutøvere i  en reell kamp på liv og død, dersom de er uheldige nok til å oppleve noe slikt.
13  Disipliner / Jeet Kune Do / Re: Bruce Lee og MMA on: 05.02.18 at 20:45:16
****Advarsel: Rotete innegg. ****

Som du selv spør: Hva er en "profesjonell" streetfighter? En vanlig definisjon på "profesjonell", er en som tjener penger på det vedkommende bedriver. Det finnes sikkert mennesker som tjener penger på mer eller mindre organiserte gatekamper ulike steder. De som virkelig kan tjene penger på slike talenter, velger formentlig å gjøre det innenfor rammer hvor de kan tjene mye penger, med andre ord profesjonell kampsport. Sånn sett er det grunn til å tro at Stipe Miocic per i dag ville ha vært favoritt i en "redelig" slåsskamp mot enhver annen person på planeten.

Kollektiv vold er noe helt annet, dog. Toney O'Neill, en legendarisk hooligan på 70-, 80- og 90-tallet har skrevet at utfallet av masseslagsmål mellom hooligans ikke handler om hvor flinke hvert individ er til å slåss per se, men om organisering, evnen til å mobilisere, fjerne barrierer, skape en aggressiv utgruppe-holdning mot mulige motstandere, samt sterke sosiale systemer hvor feighet og unnvikenhet oppleves som verre nederlag enn noe annet. I militær sammenheng vet at likeledes at folk flest -- selv i en krig -- ikke har det i seg å faktisk skyte for å drepe. Skal man skape effektive militære enheter, er det derfor viktig å tilsidesette noen "bremser" av kulturell og evolusjonær art, noe som gjerne gjøres ved å dehumanisere fienden. Kort sagt: Effektiv, kollektiv voldsbruk handler veldig mye om gruppepsykologi. 

Det er en interessant hypotese at Lee ville gjenskape fortidskrigere, men personlig er jeg skeptisk. En berserker fra Lindisfarne i 793, eller en spartansk soldat fra antikken, ville hatt enorme problemer med å passe inn i et sivilisert samfunn i vår samtid, og således dratt liten nytte av sin (eventuelle) glimrende evne til å forsvare seg selv. Hva som er rasjonelt å trene på med tanke på selvforsvar, vil alltid være avhengig av samfunnskontekst. At selvforsvar må ta høyde for mange faktorer som en ikke finner i en MMA-kamp, er derimot vanskelig å motsi. 
14  Disipliner / Kung Fu & Wushu / Re: southern praying mantis kung fu i drammen on: 02.02.18 at 10:23:47
skal kansje prøve kravmaga,men går for det frode strøm lære bort også skal jeg ta tima i jeet kune do i tilleg jeg er trygdet og har all verdens av tid til og lære tenkte mest på disse andre kung fu artan som frode strøm lære bort mantis pak mei og apeboxing tenkte om det hva noe til selvforsvar veit at ving tsun er bra som selvforsvar kansje bedre en kravmaga når du har lært det  boxing boxing

Det å ha all verdens tid, gir gode muligheter for å teste ut hvilke systemet som passer for deg og dine mål. Lykke til med eksperimenteringen! smile
15  Generelt / Diverse / Re: Tilbake til Kampforum? on: 19.01.18 at 12:11:07
Restitusjonstiden blir definitivt lengre med årene. Før kunne jeg trene hardt hver dag. Null sjangs til å gjøre det nå lenger, uten å pådra meg senebetennelse og liknende.

Jeg merker litt for godt at "småskader" tar vesentlig lenger tid å komme seg etter enn for 10-15 år siden, selv om den fysiske formen stadig er på stell. smile
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 30
  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines