Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
23.11.17 at 04:33:04

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 10

 1 
 on: 19.11.17 at 14:17:37 
Started by Olsen22 - Last post by Olsen22
Mange lurer nok på hvor man finner kampklær og utstyr. På http://promocodius.com/no finnes det rabattkoder du kan bruke for å få ned prisen på disse på nettet.

 2 
 on: 18.11.17 at 13:15:59 
Started by Leif T. Røbekk - Last post by Leif T. Røbekk
Hei
Endelig er Kampforum oppe å går igjen.

Har sittet i helgen og lest litt her inne på forumet, VELDIG mange gode tråder med tips og trening her.

 3 
 on: 06.11.17 at 16:59:22 
Started by Hold Out - Last post by richo
Hm, ja... Det blir sikkert interessant å se hvordan rettspraksis blir, om det blir en innskjerping i anvendelsen av loven heretter. Det er vel ganske så streng praksis allerede, dvs. i disfavør av den som forsvarer seg fysisk?

 4 
 on: 02.11.17 at 15:09:41 
Started by Hold Out - Last post by Hold Out
De fleste har vel fått med seg at vi har fått ny straffelov. Nødvergeparagrafen i den nye straffeloven er § 18. Den lyder slik:

"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den

a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,

b) ikke går lenger enn nødvendig, og

c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.

Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.

Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt."

Dette er en liten innskjerpelse i forhold til den gamle loven, som hadde en sikkerhetsventil i siste ledd. Da kunne man bli straffri hvis man hadde overreagert i frykt/ affekt ( men det var åpnet for at man likevel kunne bli dømt til erstatning i disse tilfellene... ).

 5 
 on: 06.04.17 at 06:42:24 
Started by taekkyon - Last post by Påltergeist
how do these students that train support them selves financially? Do they live "on campus" and get jobs there???

Denne må du nesten utdype, tror jeg. smile

 6 
 on: 05.04.17 at 09:06:08 
Started by taekkyon - Last post by leopoldsmith
how do these students that train support them selves financially? Do they live "on campus" and get jobs there???

 7 
 on: 20.03.17 at 22:29:28 
Started by taekkyon - Last post by taekkyon
 boxing

 8 
 on: 20.03.17 at 21:56:06 
Started by taekkyon - Last post by taekkyon
Vi trener stort sett på Søndre Nordstrand og i Vigelandsparken. Treningen varierer litt etter hvor ofte du kommer, men starter stort sett med noe oppvarming, litt teknikktrening, så driller med partner og avsluttes ofte med sparring.

 9 
 on: 20.03.17 at 17:09:33 
Started by Gutt36 - Last post by Påltergeist
Blir det noen prøvetime på deg?

 10 
 on: 20.03.17 at 17:09:09 
Started by taekkyon - Last post by Påltergeist
Hvor i Oslo trener dere, og hvordan pleier en treningsøkt å fortone seg, sånn i grove trekk? smile

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 10
  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines