Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
21.09.18 at 06:06:48

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Disipliner  |  Mudo  |  Topic: Är dagens instruktörer för gamla i sitt tänk? 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 Go Down Print

Är dagens instruktörer för gamla i sitt tänk?

JonnyKr
« Reply #255 on: 02.04.08 at 21:38:39 »

Personlig drev jeh med Karate i mange år. jeg var Landslagsdeltager, aktiv i nasjonale mesterskap, og Karatedommer fordelt over ca 15 år. Min erfaring fra den tiden er at fordelingen blant topputøvere i forhold til "allroundere" og "spesialister" i Kumite, var ganske jevnt fordelt.

Det var altså ingenting som tydet på at mangel på Katatrening hadde noen negativ effekt på Kumiteutøvere, samtidig som det heller ikke var noe som tilsa at Katatrening hadde noen negativ innvikning på "allroundernes" evne til resultater i Kumite.

Så min erfaring er at det ikke er noen "mal" som fastslår en endelig sannhet hverken den ene eller andre veien i forhold til det vi diskuterer her.

Logged
Olympic
« Reply #256 on: 02.04.08 at 23:14:05 »

"heller. For meg er Olympic og andre landslagstrenere en representant for sitt syn fullt og helt, ikke stykkevis og delt.

Man legger (om man vil eller ikke) meget sterke føringer til utøverne med å forfekte sine syn - det er bra! Det man sier må man stå fast ved i begge leire - på godt og vondt. Delte agendaer om man er klubbtrener og landslagstrener hører ikke hjemme i idretten, da man etter mitt syn er trener - kort og godt. En landslagstrener skal ikke tenke politikk, bevare meg vel, men de må være tydlige i sin rolle. De må ha klart standpunkt om formelle krav (som kukkiwonbevis), hvordan treningen skal/bør organiseres.  Trenere ANSATT i NKF må og skal følge reglene som verdensforbundet legger opp til. Jeg mener sågar at landslagstrenerne MÅ legge seg opp i kvalitetssikringen av den enkeltes personlige trener og utøvernes opplegg - fra A-Å. "


Jeg er også av den klare oppfatning av at man MÅ legge seg opp i kvalitetssikringen av en utøver i relasjon med trener, da det pr. i dag er i klubbene den store utviklingen skjer med mindre man er på elitegruppen til landslaget. Her bør man etter mitt syn være både tydelig og samarbeidsorientert, samt lytte til hva klubbtrener og utøver faktisk mener. Det er et samspill og gode relasjoner til klubbtrener og utøver mener jeg er essensielt.

Men det jeg ikke er enig i er at det er landslagstreners jobb å legge seg opp i hvordan den enkelte klubb sin policy på klassisk Taekwondo er. Det å skulle legge seg opp i dette ville i alle fall for meg være å gå over streken og utover det jobben som juniorlandslagstrener handler om. Men det man skal samarbeide om er jo utviklingen av det kamprelaterte hos den enkelte utøver.

Igjen må jeg også presisere at jeg legger merke til at verdensforbundet legger opp til to ulike måter å gjøre dette på, derfor mener jeg det blir feil å si at en måte er mer rett og etisk enn den andre.

Det er godt mulig du fant ut at det som fungerte best for deg i forhold til å ha en rolle uavhengig av om du var på landslagssamling eller i klubb fungerte helt utmerket og passet for deg. Men ulike mennesker har gjerne ulik personlighet, så dette trenger ikke å være det som er riktig for meg. Jeg tror utøvere og klubbtrenere greier å skille mine roller godt dersom jeg er flink nok til å kommunisere ut ting på en gjennomtenkt og tydelig måte.   
Logged
rygh
**
Posts: 74
Stuntposter
Offline Offline

I'm a llama!
« Reply #257 on: 03.04.08 at 01:26:08 »

Olympic - mine henvsininger til karer på høy hest må du ikke ta personlig. Jeg bare sier at mange trenere etterhvert inntar en rolle der man ikke ser anres synspunkter fordi man selv har opplevet "suksess" med en spesiell måte å gjøre det på.

Og bare så det er sagt: Mine innspill er ment for allmuen, og ikke enkeltpersoner. Aller minst Olympic, da jeg kjenner ham som en forholdsvis ydmyk kar. Jeg håper (og regner med) det fortsatt er tilfelle.

Jeg er likevel skeptisk til å kalle det du eller jeg (i vårt særdeles lille miljø) har oppnåd som "suksess". Å kalle det suksess å drive internasjonal idrett som trener, så snakker man EM, OL, VM gull - helst i seniorklasser. Som landslagstrener(e) har man et særskildt ansvar. Jeg tror du er enig.

Jeg er HELT enig med deg at man i slike roller ikke skal legge seg opp i hvordan klubbtrenerene gjør/utfører sine graderinger, så er det sagt. Heller ikke at man legger seg opp i den enkeltes klubb sine prioriteringer ift. bredde/topp. Det er rom for begge deler, og det ene utelukker ikke det andre.   Mitt problem -helt konkret- er at du (i ilkhet med enkelte av dine forgjengere) sier det er bortkasta tid å trene tradisjonell TKD. Det fremgår klart av det du skriver, og jeg tilker det bokstavelig. Skriver man sånt forteller man i samme åndedrag utøvere på landslag at det er bortkastet å møte på den vanlige treninga (indirekte), og de vil etter alle solemerker høre på deg, ettersom du opptrer som myndighetsperson som åpenbark "kan" mer enn klubbtreneren. Man har da dannet en mulig konflikt mellom utøver, klubb og trener. Det å si det du (og mange med deg sier) i det offentlige lys er ikke passivt. Det er en klar holdning.

Dessuten er det regelrett feil å si at det ikke gir noen gevinst å trene tradisjonell taekwondo dersom man vil bli toppidrettsutøver. Tradisjonell TKD (slik jeg kjenner og har praktisert det) er organisert idrett på både det fysiske og psykiske plan. Jeg har holdt tradisjonelle TKD treninger der vi har brukt medsinball, trent målrettet teknikkbalanse og masse annet som har kryssreferanser. Den trener som sier at det ikke gir noen effekt overhodet å trene TKD, er lite ydmyk og levner ikke TKD (i sin helhet) mye respekt. "Tradisjonell" TKD er langt mye mer enn poomse og hosinsul. Det er trening. Avansert fysisk forstring om du vil. Krydret med litt (frivillig) pensum  er det også ganske morsomt. Min påstand er at det er langt mer krevende (les: teknisk givende) enn mange andre "idretter".

Så vidt jeg vet er de landslagsutøverne du trener i hovedsak mellom 14 og 18 år?  Blir de fortalt at det deres trener mener om saken er túll og bortkastet tid, mangler man sunn dialog mellom utøver og trener. Man må kommunisere holdninger også. Her mener jag landslaget bommer med sin dialog. De må inn i klubber og innunder huden på organisasjoner. Min påstand er at landslaget mangler repsekt i øynene på almuen (tradisjonelle og andre), noe denne diskusjonen understreker. Da har man et betydelig problem, og de ENESTE som kan gjøre noe med det er landslagstrenerne og den sportslige ledelse i NKF. Tilliten er allerede tynnslitt, og den blir enda mer tynnslitt av sånne utspill som man i denne tråden kan lese.

Et viktig aspekt jeg har lyst til å peke på er sponsorånd. Så vidt jeg veit er det fortsatt ikke allverden av sponsoravtaler i landslaget ? I praksis betaler utøvere, klubber, foreldre 80% av alle utgifter ut av egen lomme frem til man er på "elitenvå". Er man kommet seg dit så får man dekket 50% er man heldig. Olympic, du peker på et timeantall med trening man bør gjennomføre  hver uke for å bli god. Jeg tror dine estimater er noenlunde riktig.

Da spør jeg deg: Hvordan skal en utøver på 16-25 år skaffe midlene? På egenhånd?

Jeg tror det er her dine og mine holdninger skilles ad - til en viss grad. Driver man institutt kan man i  praksis velge og vrake som du vil hva pengene går til. Man kan bruke 80% av medlemmenes penger på toppidrett, ettersom man ikke har demokratiske prosesser og andre deler av en klubb (styre, generalforsamling) å ta hensyn til. I motsatt fall, om man driver klubb etter NIF sin modell, så er man underlagt et styre i en klubb, og da må man faktisk forholde seg til en helhet av medlemsmassen og klubben sin. I min klubb har dette alltid vært en grei prosess, da utøverne på landslaget har gitt tilbake til klubben ved å være tilstede og senke seg ned på andres nivå noen ganger. De har også lært noe av dette.

De har i praksis  hatt en feit "sponsoravtale" med klubben der de har hatt anledning til å gi noe tilbake til sponsoren sin, altså medlemsmassen. En ideell sponsoravtale der de kan trene samtidig som man gjør sitt "reklameoppdrag". Jeg tror de fleste som har drevet på topp i NKF vet at Nesodden TKD sine utøvere har hatt Norges desidert beste opplegg rundt økonomiske bidrag og at mulighetene de har fått er sånn sett unike. Det har gått mange hundretusen kroner inn i dugnadsprosjektet. Faktsik millioner.  Dette har bidratt i svært positiv forstand til toppidrettsutøverens utvikling. Til gjengjeld har alle utøvere også som ren bonus fått Kukkiwon diplom etter gjeldende regler, og har bestått gradering til 1.dan med "flying colours". Alle som en. Kul sposnordeal spør du meg! 70.000 i cash til reiser og svart belte 1.dan på kjøpet er bra.

Jeg er derfor dritt lei av å høre sportssjefen i NKF gjenta sitt mantra; "dere må ut å søke personlige sponsorer om dere skal bli best i verden - dere må gi noe tilbake".  I neste øyeblikk sier trenere og samme sportsjef at det ikke har noen hensikt i å trene i egen klubb og at det er bortkasta tid. Da er man som sportsjef en kronidiot, og man har skutt i stykker de største mulige sponsormulighetene utøveren og landslaget har. Sponsorer er bekjenskaper og kontaktflater. Klubben er en utmerket plattform for å søke lokale oG nasjonale sponsorer. MEN MAN MÅ VÆRE TIL STEDE OG SELGE SEG SJØL!

I vår klubb har vi opp gjennom årene mottatt masse midler fra bedriftsledere (i lokale og nasjonale bedrifter) som syntes vårt arbeid - og det utøverne gir tilbake - er verdt noen hundre tusen.

Så for å konkludere - Å ha en holdning til at noe (som helst) er "waste of time" kan være jævlig dårlig økonomi. Det er dessuten fremsatt en klar påstand som ikke holder vann, nemlig at det ikke gir noen fysisk gevinst å trene "vanlig" TKD. Det skal jeg utfordre hvem som helst på. Det er etter min mening arrogant og et veldig lite gjennomtenkt statement til massene.

Det er respektløst ovenfor andre trenere og inviterer ikke til dialog... Men vil være en mulig kilde til uheldig konflikt.


Som landslagstrener(e) mener jeg som sagt at Olympic og andre nasjonale trenere (wang, landslag, krets) har et like stort ansvar for sine uttalelser - helt uavhengig av lønnsnivået NKF er i stand til å betale. Jeg forventer at man forfekter unisone holdninger utad, selv om man er trener i en klubb ved siden av. Ingen landslagstrener kan si hva den enkelte definerer som tradisjonell TKD og kan dermed heller ikke avfeie det. Da HAR man en høy hest å pelle seg ned fra, ettersom man uttaler seg om ting man ikke har mulighet til å vite noe om.

Jeg vet jeg hadde blitt rimelig provosert hadde en av mine utøvere (fra eksempelvis Wang) kommet til meg og sagt at treneren deres på skolen hadde sagt det er "waste of time" å trene tradisjonell TKD i klubben. Da skulle vedkommende utøver fått vite hvem som betaler regninga og fått seg en leksjon om basistrening. Vedkommende trener hadde fått en invitasjon til min tradisjonelle trening - der vedkommende selv fikk tilbud om å være med på treningen. Jeg garanterer at treneren hadde gått fra den treningen med en endret holdning til realitetene. De som måtte mene "tradisjonell" TKD er bortkasta tid, må gjerne komme på besøk ut på Nesodden, så skal jeg børste støv av drakta og motbevise de.

Til Olympic: jeg er klar over at du ikke retter kritikk, og tar dine gode ord til meg. Jeg håper du ser det på samme vis, og at du har et åpent sinn til mine innspill. Jeg oppfatter vi er enige om det meste innen toppidrett, men jeg mener du har snevret inn for mye om  du mener det du i denne tråden har skrevet. Jeg mener faktisk også du kan komme til å skade viktige relasjoner -som utøverne du skal vinne OL gull med en dag- er dønn avhengige av for å lykkes. Det finnes en haug av eksempler og min påstand er at Norge er i en særstilling dårlige på dette feltet. Jeg har noen erfaringer også på det området... Nok sagt.

Lykke til i EM forresten.

mvh
Kjetil Rygh
Logged
Olympic
« Reply #258 on: 03.04.08 at 09:18:58 »

Rygh!

Jeg tror vi stopper denne diskusjonen her og nå. Jeg opplever å bli totalt mistolket av deg og at her retter du kritikk og sinne som ikke har noe i diskusjonen å gjøre mot både den ene og den andre som faktisk ikke er tilstede i diskusjonen for å "forsvare seg" og kaller folk "kronidiot", det blir for usaklig for min del. I en setning mener du jeg er en ydmyk kar og i neste øyeblikk ber du meg pelle meg ned fra min høye hest. Ut fra det jeg kan lese i dine innlegg, er det tydeligvis du som sitter på svarene både til det ene og det andre. (slik jeg oppfatter det). Jeg kjenner meg ikke igjen i mye av det du skriver her og ditt syn blir for meg totalt sort/hvitt. Nyansene bommer du på. Punktum finale.

Jeg takker for lykkeønskninger i EM, jeg bringer dem videre til seniortreneren. Selv reiser jeg til Jr. VM om en måned.
Logged
sabumnim
******
Posts: 3041
Veteran
Offline Offline

« Reply #259 on: 03.04.08 at 09:28:17 »

Olympic:
Er ikke du litt for gammel for Jr. VM da? bleh
Logged

Jørn Johannessen (International Master Instructor, Kukkiwon, Korea -99) 7.Dan MooDukKwan Norway, 6.Dan WTF TKD.
IKAEF Kadua Guro Phase 5, Modern Arnis 3.class, Judo 2 Kyu, Norwegian FCS Kali Representative (Dionaldo)
Olympic
« Reply #260 on: 03.04.08 at 09:32:17 »

Olympic:
Er ikke du litt for gammel for Jr. VM da? bleh

Jeg holder meg vanvittig godt vet du:-)
Logged
Master P.K.
***
Posts: 172
Gjenganger
Offline Offline

« Reply #261 on: 03.04.08 at 13:58:20 »

Master PK:
Neida helt ok det, hvis det eksisterte 2 systemer, men det gjør det ikke.  smile Så da får du og de som vil ha denne endringen komme dere inn i styrene til WTF/Kukkiwon å endre det da. Jeg har aldri hørt at det har kommet sånne forslag der.


He he, jag menar att det existerar minst 2, ett officiellt och ett som Master gjort alldeles själv. Säkert känner många igen sig, i klubben så finns ett pensum från  Kukkiwon/ITF/WAKO/NKF (beroende på stil) -och ett ifrån Master. Oftast har Master utökat kraven för de som graderar och lagt till "saker som borde vara med", saker som världsförbund och nationella förbund "glömt bort".

håller du med?
Logged

Peter Kadergran
Master P.K.
***
Posts: 172
Gjenganger
Offline Offline

« Reply #262 on: 03.04.08 at 14:00:23 »

Om vi går efter rubriken i tråden kan det nu kanske vara en idé och se på vad det idag kan finnas för egentliga hinder att tänka i andra banor än de som har gällt de senaste 30 åren.
Här kommer några

1. det finns inte nog med instruktörer för att kunna erbjuda special instruktion i klubbarna
2. instruktörerna är osäkra på vilken roll de skall ha i klubben när de inte är instruktör i alla moment i träningen
3. osäkerhet i om det är OK att tänka i andra banor än Master
4. lojalitetkrav mot Master. X antal seminarier innan gradering, annars ingen gradering, vilket i sin tur gör att lojalitetkravet stannar utveckling i en klubb, men gör att instruktörer fortsatt kan graderas av Master om denne följer Masters pensum i sin klubbträning
5. ingen neutral graderings - teknisk kommitté i NKF, fortfarande är det ett Master styre
6. man prioriterar TMA då det gäller graderingar och sport när det gäller EM VM och OS beroende på stil
7. det saknas en kravanalys som NKF utarbetat ihop med norges olympiska kommitté. Finns ingen kvalitetssäkring inom idrotten TKD inte heller för TKD som TMA utan idag har pensum denna funktion. Varken kravanalys eller kvalitetssäkringen är kommunicerad med instruktörskåren. Det saknas även kravanalys. och kvalitetssäkring i icke OL idrotter inom NKF
8. atmosfären inom kampsportssamhället är inte tillräckligt öppet för medlemmars önskemål i öppna forum. Man kväser vilja till utveckling genom en osund organisationsmodell (sluten organisation)
9. verksamheten bygger på pensum, både det officiella pensum som NKF har fastställt och det Master bestämt (pensum konflikt).
10. för många "besserwisser" inom instruktörskåren med konservativ syn på sin kampsport
11. instruktörskåren saknar kunskap i hur man upprättar individuella målsättningar i sitt instruktörsskap. Utbildning saknas, den de har gått via NKF bygger enbart på gruppträning

Ja, detta kan ju vara några av de hinder morgondagens instruktörer har idag för att kunna känna sig fria i en ny tankebana.

Frågan är, vad är det egentliga målet för kampsporter? Är det OS? Är det TMA? Är det att "socialisera unga människor"? Är det kampsporten som bestämmer målen eller är det utövarna av kampsporten som bestämmer målen?

Här menar jag på att det finns en stor otydlighet och att detta påverkar unga människor i val av sin idrott. Detta märks kanske tydligast bland unga jäntor, men även hos unga gutter

Vad tror ni, är jag ute och cyklar?

Btw: här är Sveriges kravanalys för TKD http://www.taekwondo.a.se/Publicering/coachinfo/kravanalys_tkd_051220.pdf 
Logged

Peter Kadergran
sabumnim
******
Posts: 3041
Veteran
Offline Offline

« Reply #263 on: 03.04.08 at 14:11:30 »

Master PK:
Neida helt ok det, hvis det eksisterte 2 systemer, men det gjør det ikke.  smile Så da får du og de som vil ha denne endringen komme dere inn i styrene til WTF/Kukkiwon å endre det da. Jeg har aldri hørt at det har kommet sånne forslag der.


He he, jag menar att det existerar minst 2, ett officiellt och ett som Master gjort alldeles själv. Säkert känner många igen sig, i klubben så finns ett pensum från  Kukkiwon/ITF/WAKO/NKF (beroende på stil) -och ett ifrån Master. Oftast har Master utökat kraven för de som graderar och lagt till "saker som borde vara med", saker som världsförbund och nationella förbund "glömt bort".

håller du med?

Joda, grei den Master PK. smile
Men jeg tenker nå på offisielt annerkjent/godkjent av WTF/Kukkiwon regelverk i forhold til diskusjonen her inne. smile Det vil si at det ikke finnes ett graderingssystem for kampsport TKD og ett graderingssystem for kampkunst TKD gjennom WTF og Kukkiwon (offisiellt). Det finnes kun ett graderingssystem, og det er det som er  bruk.

Selv om jeg har ett pensum som jeg bruker i min TKD (i forhold til graderinger), så godtar jeg at andre klubber som bruker meg har sitt eget pensum. Jeg kommer med ønsker om hva jeg synes skal forbedres i den tekniske utførelsen i forhold til deres pensum. Men kravene til Kukkiwon ligger i bunn og de skal overholdes. Men som sagt mange ganger, de kravene er ganske så snille. biggrin Jeg sier ikke at "DERE SKAL FØLGE MITT PENSUM", hvis de ønsker å bruke meg til sin klubbs graderinger.
Logged

Jørn Johannessen (International Master Instructor, Kukkiwon, Korea -99) 7.Dan MooDukKwan Norway, 6.Dan WTF TKD.
IKAEF Kadua Guro Phase 5, Modern Arnis 3.class, Judo 2 Kyu, Norwegian FCS Kali Representative (Dionaldo)
JR
*****
Posts: 860
Forumavhengig
Offline Offline

柔道 - 태권도 - 회전무술
« Reply #264 on: 03.04.08 at 15:12:00 »

Men kravene til Kukkiwon ligger i bunn og de skal overholdes.

Hvis det stemmer som det blir sagt at man ikke bryr seg nevneverdig om disse kravene i Korea engang. Er det da noen grunn til at det _skal_ overholdes? Burde man ikke da heller se mer på det som veiledende enn som Lover?

Logged

Judo - Taekwondo - ex Hoi Jeon Moo Sool - whatever
sabumnim
******
Posts: 3041
Veteran
Offline Offline

« Reply #265 on: 03.04.08 at 15:21:49 »

Men kravene til Kukkiwon ligger i bunn og de skal overholdes.

Hvis det stemmer som det blir sagt at man ikke bryr seg nevneverdig om disse kravene i Korea engang. Er det da noen grunn til at det _skal_ overholdes? Burde man ikke da heller se mer på det som veiledende enn som Lover?Kukkiwons krav er ett minimumskrav (veldig veldig snillt ett sådan) og alle som utfører graderinger står ganske så fritt i å utforme sine krav utover dette. Skal vi ende opp med muligheten til ett nullkrav og at folk bare får sort belte uten å kunne fortjene det? Hva slags tanker får da folk om TKD? Synet til mange i forhold til kvaliteten på en som har 1.Dan i TKD er nå allerede dårlig nok som det er. Så lenge det kun (i forhold til regelverket) er mulighet til å gradere seg i kampkunsten TKD så bør vel folk kunne noe om denne kampkunsten?

Og som sagt veldig veldig mange ganger nå, det jobbes internt i Kukkiwon med å bedre disse tingene. Men det tar tid å endre ting i Korea, gamlingene må bort smile
Logged

Jørn Johannessen (International Master Instructor, Kukkiwon, Korea -99) 7.Dan MooDukKwan Norway, 6.Dan WTF TKD.
IKAEF Kadua Guro Phase 5, Modern Arnis 3.class, Judo 2 Kyu, Norwegian FCS Kali Representative (Dionaldo)
sabumnim
******
Posts: 3041
Veteran
Offline Offline

« Reply #266 on: 03.04.08 at 15:26:42 »

Det er vel bedre av regleverket er der, og håpe at noen bryr seg, en at det ikke er noe regelverk der og garantere at nesten ingen vil bry seg? biggrin Da er det ihvertfall større sjanse for at det finnes "noen" som har kunnskaper og kvaliteter i "kampkunsten" TKD.
Logged

Jørn Johannessen (International Master Instructor, Kukkiwon, Korea -99) 7.Dan MooDukKwan Norway, 6.Dan WTF TKD.
IKAEF Kadua Guro Phase 5, Modern Arnis 3.class, Judo 2 Kyu, Norwegian FCS Kali Representative (Dionaldo)
rygh
**
Posts: 74
Stuntposter
Offline Offline

I'm a llama!
« Reply #267 on: 03.04.08 at 20:49:19 »

Heisann, det var vel i overkant hårsårt...  blink

Jeg er -og blir- en frittalende fyr. På godt og vondt. Jeg angriper ikke Olympic eller noen andre, men sier utelukkende noe om hva som ordrett er fremsatt av flere enn én person i denne tråden. Det er ikke svart/hvitt heller, selv om man er uenig. Det blir for enkelt å si at man bommer på nyansene - punktum finale.

At Olympic og flere andre (meg selv inkludert) har fremsatt ganske harde ordelag om sitt ståsted er etter mitt syn bra og naturlig.
Min reaksjon mot olympic (flere andre er også enig med deg!) sitt syn er utelukkende kritisk til utsagn om hva som er bortkastet tid og ikke. Det er ikke mindre svart/hvitt enn noen annen påstand her inne. Å "pålegge" diskusjoner/debattanter stopp med bruk av munnkurv er jeg ikke tilhenger av. At diskusjonen (mine innlegg likeså) også hører hjemme innunder tilttelen og andre innlegg syntes jeg definitivt. Det handler om dagens trenere og deres holdninger til b.la graderinger av toppidrettsutøvere - det var det faktisk ikke jeg som tok opp. Derfor finner jeg det merkelig at man skal "sette strek" for noens emner/meninger fordi vedkommende sier sin mening. Det er et diskusjonsforum for pokker.

Hva angår saklighet, så kan jeg gjerne beklage "kronidiotutsagnet", men resten skal jeg stå inne for. Jeg er enig i at det var ett hardt budskap fra min side. Beklager. Jeg skal i samme åndedrag ha sagt at jeg tror mye av grunnen til at NKF ikke lykkes med sin sponsorsatsning har forankring i det jeg sier. Derav et sleivspark (dollyo) i pappen på sportssjef/administrasjon. Om noen føler seg støtt beklager jeg, men at det skal utløse noen rettmessig harme for enkeltpersoner på et diskusjonsforum -nok til å si at det ikke har noe med saken å gjøre- er jeg ikke med på.

Mine innspill (alle) går på trening, sport, og trenere sin rolle i et lite samfunn, og det fortjener en debatt. Å sette en "stopper" hører således ingen sted hjemme. Har man fremsatt et ståsted (noe flere av oss har gjort) får man i det minste stå inne for hva man har sagt. Hva angår høy hest, så fremgår det klart av mitt innlegg at det ikke angjelder Olympic (så er det sagt enda en gang), men det ble gjentatt om folk som uttaler seg om ting man ikke KAN ha greie på uten å vite noe om hvordan andre velger å trene - GENERELLT. At Olympic følte seg personlig truffet og mistolket beklager jeg.

Dette har ingenting med "sinne" eller "andre ting" å gjøre. Jeg blir til stadighet mistrodd fordi jeg mer enn én gang har sagt fra i klare ordelag hva jeg mener om ting. Det syntes jeg er dumt. Jeg forstår prinsippet "ulv, ulv", men allikevel mener jeg at jeg har noe i sekken å bidra med, selv om jeg registrerer at enkelte mener det annerledes. 

Dette har derimot noe med trenere og deres holdninger til hverandres arbeide. Landslagstrenere speislellt, men også alle oss andre. Har jeg mistolket Olympic eller andre her inne får man i så tilfelle si hva mistolkningen dreier seg om fremfor å "avslutte". Da blir det monolog. Fordi man (jeg eller andre) er uenig og tolker folk sine utsagn forskjellig diskvalifiserer da for pokker ikke vedkommendes syn?

Jeg har ikke rettet direkte kritikk mot person, men mot holdning. Rundt tre helt konkrete emner:
1. Verdien av "tradisjonell" TKD i et toppidrettsperspektiv.
2. Fusking av sortbelter for internasjonal deltagelse.
3. Verdien av å gi noe tilbake i klubb  et sponsorperspektiv.

Alle disse tre emnene hører -etter mitt syn- tett sammen med hverandre.

Alle har muligheten til å "forsvare" seg i åpne fora. Enten om det er i avisene eller debattforum på nett, Så å gjemme seg bak at man debatterer sportslig ledelse som ikke er "tilstede" er også for lettvindt. Punktum finale!

Jeg mener også at mitt innlegg er saklig, og berettiget. Jeg registrerte at flere trenere også delte mitt syn rundt instruskjon og det å kunne kombinere. Mange her inne har nok samme syn/holdinger. Hvertfall delvis. Vi har alle fått ros og kritikk for hverandres syn, berettiget eller ikke. Nå har også undertegnede fått "passet påskrevet" av Olympic. Helt greit.  I det minste forventer jeg av alle trenere/ledere en konstruktivitet fremfor avvisende tilbakemelding. Personlig syntes jeg foreksempel den svenske modellen Peter skisserte er veldig bra, noe jeg også skrev i et tidligere innlegg. Det er et ærlig statement.

Mitt siste innlegg beretter også om noe jeg tror svært få tenker på, og det er hvordan andre oppfatter oss trenere (landslag eller ei), og hvilke faremomenter som ligger i å komme med beinharde uttalelser om hva som funker og ikke av forskjellig trening. Det handler om å respektere hverandre - ikke bare øvrigheta. Her er man i TKD generelt inne på ett sentralt og aldeles relevant punkt, altså emnet som tråden startet med. Gamle tankesett.

mvh
Kjetil Rygh
« Last Edit: 03.04.08 at 22:25:05 by rygh » Logged
Olympic
« Reply #268 on: 03.04.08 at 22:21:41 »

Jeg har hatt en særdeles travel dag og ikke rukket å skrive mer, p.g.a. at jeg reiser til Belgia Open i morgen tildlig og har valgt å tilbringe dagen med min konfliktfrie sønn og kone smile

Rygh: Jeg er med på å diskutere her og jeg er absolutt ikke redd for å stå for mine meninger. Men jeg blir ikke med på hverken usakligheter og personkritikker, det er hva jeg mener ikke hører hjemme her, det er hva jeg velger å sette punktum finale for. Hvis både du og jeg greier å holde oss saklige er jeg med, jeg tror vi kan dele med våre ulike erfaringer til hverandre. Og dersom du velger å utfordre meg til tradisjonell trening med medisinball, så får du starte med å børste støv av dine gamle drakter. Men da får jammen du også komme til meg så skal jeg eksemplifisere hva jeg mener er en bedre basistrening for kamputøvere enn det å gå poomse. Utfallet av disse to møtene, tror jeg vil føre til at vi begge vil respektere den andres synspunkter mye mer, vi har ikke noe å tape på dette, tvert imot, så takk for innbydelsen smile Jeg er med hvis du er med!!!

Når det gjelder unisone holdninger, rollefordeling o.s.v. har jeg ikke tid til å starte dette nå, da det kommer til å bli laaaange innlegg for å unngå eventuelle misforståelser, så god helg, jeg lover å komme tilbake til det etter turen til Belgia smile
Logged
rygh
**
Posts: 74
Stuntposter
Offline Offline

I'm a llama!
« Reply #269 on: 03.04.08 at 23:22:50 »

Olympic.
Jeg har faktisk allerede børsta støvet av gamle drakter. For de som måtte lure, inklusive deg, Olympic.

Som nevnt i mitt forrige innlegg, så mener jeg at det er viktig og riktig å forholde seg både saklig og konstruktiv. Det mener jeg også jeg har gjort, om det motsatte er tilfelle vil jeg at det konkretiseres. De som legger "hue på høggestabben" her inne (med eller uten fullt navn) må finne seg i å bli motsagt uten selv å gå i vranglås. Landslag og annet får finne seg i offentlig debatt.

Når det gjelder kamp/poomse så har jeg ikke uttalt et kløyva ord. Jeg har snakket om generell TKD trening, som noen velger å kalle "tradisjonell TKD".  Jeg kaller alt Taekwondo. Når jeg sier en taekwondotrening kan inneholde mangt, så kan det være alt mellom himmel og jord - det er mitt poeng. Man kan ikke vite hva en annen trener gjør. Da bør man også holde seg for god til å mene noe om det så sant man ikke vet med 100% sikkerhet. Der tror jeg (eksempelvis) Werner og Karl-Erik har en god kombinasjon ikke mange kjenner ordentlig til. De får til begge deler - i forskjellig skala. mange uttaler seg som om de vet noe om deres treningsmodell, uten å gjøre det. Dessverre.

Kanskje er det fortsatt slik, Olympic, at mitt bidrag ikke først og fremst er verdifullt i kraft av å "belære" deg (eller andre) om poomsetrening?! Jeg er også enig i at ren poomse-pugging ikke er "optimalt" for å bedre på toppidrettskarrieren.. Jeg tror dessuten ikke det ville vært motiverende for deg eller meg å trene poomse sammen for å statuere eksempler. Jeg har forresten nesten glemt alle poomsene på grunn av mine prioriteringer, selv om jeg engang også har vært på landslaget i poomse.

Jeg tror jeg har masse igjen å lære om alle typer av TKD. Jeg har noe å lære av deg, og av mange andre, så jeg er alltid åpen for å trene med/under/sammen med andre. Inviter meg gjerne på dine/deres treninger. I mine aktive dager tør jeg påstå at vi har vært en av de flinkeste klubbene i landet til å invitere andre og til å reise på besøk i andre klubber. Utbyttet var bra.

Som trener har jeg masse å lære, asbolutt. Når dette er sagt tror jeg både du og jeg vet at undertegnede fra før av også har noen tusen treningstimer med frikamp TKD. Som coach,  klubbtrener, assistent på landslag og som aktiv utøver. Jeg pleier ikke å "flashe" min CV, men jeg tror at min mengde med trening og instruksjon innen idretten fortsatt overgår de fleste andre trenere her til lands. Jeg velger å tro at kvaliteten på treningene har vært OK, uten å klappe meg sjøl på skuldra og si at jeg har lykkes. ERGO har jeg mange meninger og innspill - ikke av NOEN annen grunn eller agenda.  At mine "motiver" bli trukket i tvil finner jeg urimelig.

Valget om hvordan du tar til deg tilbakemeldinger er ditt. Det er som landslagstrener du, etter mitt syn, innehar en overordnet rolle og et ansvar for kultur. Jeg har selv hatt det ansvaret, og tydelighet er viktig. Å stå for sine standpunkter likeså. Jeg oppfatter at du gjør det sistnevnte (til en viss grad) og det er bra. Vi trenger folk i sportslig ledelse som ikke er en "lojal østers" som bukker og nikker. De har vi mange nok av fra før av. Gode trenere og ledere skal utfordre og utforske. Og få med seg rett mannskap på ferden.  Lytte til andre (også til opposisjonen) er etter min min mening den eneste vei til å bli bedre. Om man insisterer på bare å lære av OLT eller NKF tror jeg man fort kan bli litt snever. OLT sin tanke om toppidrett er meget bra, og jeg støtter den fullt ut, men også OLT trenger mennesker med egne meninger - noe jeg oppfatter at akkurat Olympic har. Det er en GOD egenskap. Fortsett med det, og gå dine egne veier. Det var akkurat DET som gjorde Michael Jørgensen til en storhet en gang i tiden.  Han gikk sine egne veier fremfor å kopiere alle andre. Da må man heller ikke kopiere Michael sin modell uten å evaluere.

Uansett - Jeg trener gjerne Koryo med deg, trener medisinball med deg, trener steps eller sparring med deg. Det samme gjelder for en hvilken som helst trener innen TKD i Norge eller utlandet. Alle kan bidra til hverandres utvikling og jeg er veldig for å bruke hevrandres ressurser. Jeg tror forutsetningen for et hvert samarbeide er at man forsøker å unngå å si: Det jeg gjør på mine treninger er MER verdt enn hva du gjør på dine når det kommer til toppidrett.

mvh
Kjetil Rygh
« Last Edit: 03.04.08 at 23:28:24 by rygh » Logged
Pages: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 Go Up Print 
Kampforum.no  |  Disipliner  |  Mudo  |  Topic: Är dagens instruktörer för gamla i sitt tänk? « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines