Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
21.09.18 at 06:04:36

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Disipliner  |  Andre (Moderator: Johannes Ibel)  |  Topic: Acudo spørsmål 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: 1 [2] 3  All Go Down Print

Acudo spørsmål

Hapkido
****
Posts: 478
Gammel ørn
Offline Offline

« Reply #15 on: 19.08.09 at 17:32:55 »

Her har det jammen kommet opp mye grums. Intresant lesning.
Logged
BarteSam
*****
Posts: 739
Forumavhengig
Offline Offline

« Reply #16 on: 19.08.09 at 18:05:23 »

Dette er jo bare trist...
Logged

Halvparten av Norges befolkning er dummere enn gjennomsnittet!
sabumnim
******
Posts: 3041
Veteran
Offline Offline

« Reply #17 on: 19.08.09 at 18:15:05 »

Han har svart på noen spørsmål i denne tråden for de som ikke har sett det:
http://kampforum.no/forum/index.php/topic,19047.0.html

Jeg synes det er interessant å lese det som står på "slides"ene på hjemmesiden til Acudo. Det er utifra det jeg har stilt noen spørsmål. Svarene gir nok ikke samme inntrykk som det som står på hjemmesiden.
Logged

Jørn Johannessen (International Master Instructor, Kukkiwon, Korea -99) 7.Dan MooDukKwan Norway, 6.Dan WTF TKD.
IKAEF Kadua Guro Phase 5, Modern Arnis 3.class, Judo 2 Kyu, Norwegian FCS Kali Representative (Dionaldo)
Modesty Blaise
*****
Posts: 745
Forumavhengig
Offline Offline

Tap!
« Reply #18 on: 19.08.09 at 20:45:42 »

Hahaha, beste "skrivefeil" noensinne.

"Acudo™ - A Complementary Marital Art"
Logged

sabumnim
******
Posts: 3041
Veteran
Offline Offline

« Reply #19 on: 19.08.09 at 20:48:35 »

Hahaha, beste "skrivefeil" noensinne.

"Acudo™ - A Complementary Marital Art"


 biggrin
Logged

Jørn Johannessen (International Master Instructor, Kukkiwon, Korea -99) 7.Dan MooDukKwan Norway, 6.Dan WTF TKD.
IKAEF Kadua Guro Phase 5, Modern Arnis 3.class, Judo 2 Kyu, Norwegian FCS Kali Representative (Dionaldo)
Gibson
« Reply #20 on: 20.08.09 at 04:46:47 »

Haha, denne var nice:
http://www.tcm.no/default.asp?Kategori=tcm

Quote
TCM er både en kvalitetssikring av terapeuter og en benevnelse på et undervisningssystem.

INGEN andre skoler enn Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin har rett til å benytte ordet TCM.

INGEN andre personer enn de med skriftlig tillatelse fra Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin har rett til å benytte ordet TCM.

INGEN kan benytte ordet TCM uten tillatelse fra Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin.

Advarsel:
Alle som benytter ordet TCM urettmessig bryter Norsk lovgivning. Anmeldelse og et krav om økonomisk kompensasjon vil bli reist av patent innehaveren.

Oppfordring:
Oppdager du at noen benytter TCM urettmessig oppfordres du til å ta kontakt på telefon 74 82 77 16 eller på e-mail: adm@tcm.no. Unnlater man å varsle Politi eller rettighetshaver om missbruk er dette å ansee som en kriminell aktivitet og vil derfor være straffbart ihenhold til Norsk lovgivning.

Da er det bare å melde fra da, for vi er jo en del folk som sier TCM om kinesisk medisin hele tiden, det blir jo som å copyrighte f.eks terapeut og si at ingen kan benytte det uten tillatelse fra deg Tongue


Spennende er det også at han har holdt seminarer om kinesisk medisin siden 1993 og samtidig har mange års utdanning fra Kina.
Hvis han er 37 nå var han 21 i 1993 - når var den mangeårige utdanningen? I tillegg er det en del begreper om kinesisk medisin han bruker om ikke henger sammen +++ hvorfor den fantastiske blandingen av kinesiske og japanske navn i alt mulig? Jeg selv vet av egen erfaring at i Kina kan man få diplomer slengt etter seg for alt mulig om man er utlending, men det betyr ikke at man har noen kompetanse, med mindre diplomene er signert av offisielle kinesiske myndigheter.

Masse som ikke henger sammen her, desverre - for det hadde vært berikende med seriøse aktører innen TCM i Norge.
« Last Edit: 20.08.09 at 04:52:02 by Gibson » Logged
Denial
****
Posts: 267
Gammel ørn
Offline Offline

Slacker for life
« Reply #21 on: 23.08.09 at 15:06:13 »

Åtte ender på kvakkometeret. Det må noe så sinnsykt som engleskolen til Märtha til for å score full pott, men han er godt på vei. smile

Logged

(\ (\   
( ^_^) 
(_(")(")
Eirich
******
Posts: 1590
Veteran
Offline Offline

Ad Astra Per Aspera
« Reply #22 on: 24.08.09 at 01:14:50 »

hahhah, sålangt en 7,5/10 keep it comming!
Logged

You have been baptized in fire and blood and have come out steel!
Eirich
******
Posts: 1590
Veteran
Offline Offline

Ad Astra Per Aspera
« Reply #23 on: 24.08.09 at 01:19:26 »

Ok, WTF moment:- Amor, Allan - United Ryukyu Kempo Alliance
- Carradine, David (Post morten) - Actor
- Chan, Jakcie - Actor
- Baldissone, Angelo - Practitioner Filipino Kyusho and grandmaster
- General Choi (Post mortem) - Founder Tae Kwon-Do
- Dillman, George A. - Founder Dillman Karate International
- Drysdale, Robert - Practitioner Brazilian Jiu-Jitsu
- Gracie, Relson - Practitioner Brazilian Jiu-jitsu
- Lee, Bruce (Post mortem)- Actor and founder JKD
- Rolstad, Roy - Practitioner Tae Kwon-Do, Kali and Hapkido

her har vi altså the fraud Dillman sammen med Relson Gracie og Robert Drysdale, Bruce lee, jackie chan og Roy rolstad?

Hva i allværden er sammenhengen for å få en slik pris? her har vi alt fra filmstjerner, til tidenes største bullshidomester til Gracie og Drysdale til Roy Rolstad hvem nå en det er.

Lukter som om Volden har slengt opp navn han vet om, liker og kjenner...

som om jeg skulle dele ut en "internasjonal pris til årests idrettsmann"
Usain Bolt
Trine Hattestad
Fettern min
Per Gunnar
Ryan Giggs
Treneren til Bryne
Schumaker
Tiger Woods
Maskotten til Fløya I.L

det er de offesielle nomminerte bare så dere vet det! Finner ikke ord....logger av....
Logged

You have been baptized in fire and blood and have come out steel!
Eirich
******
Posts: 1590
Veteran
Offline Offline

Ad Astra Per Aspera
« Reply #24 on: 24.08.09 at 01:21:51 »

Previous winners:
2008 - Actor Tony Yaa
2007 - Shaolin Abbed Buddhist Master Shi Yong Xin
2006 - Actor Chuck Norris


GO CHUCK!!
Logged

You have been baptized in fire and blood and have come out steel!
perbl
Überauthoratha
*
Posts: 2661
Veteran
Offline Offline

Advarsel, klemfare!
« Reply #25 on: 24.08.09 at 08:04:48 »

@Eirich: Dette er nok et semidårlig kamuflert forsøk på å framstille seg selv og sitt som mer kredibelt enn det egentlig er. En helt ukjent metode er det heller ikke.

Jeg blir hvertfall skikkelig forbauset om noen av de nominerte og prisvinnende deltagerne noensinne har hørt om dette sjøl smile
Logged

Per B. Løvsletten
Denial
****
Posts: 267
Gammel ørn
Offline Offline

Slacker for life
« Reply #26 on: 24.08.09 at 10:16:06 »

Haha, denne var nice:
http://www.tcm.no/default.asp?Kategori=tcm

Quote
TCM er både en kvalitetssikring av terapeuter og en benevnelse på et undervisningssystem.

INGEN andre skoler enn Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin har rett til å benytte ordet TCM.

INGEN andre personer enn de med skriftlig tillatelse fra Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin har rett til å benytte ordet TCM.

INGEN kan benytte ordet TCM uten tillatelse fra Norsk skole for tradisjonell kinesisk medisin.

Advarsel:
Alle som benytter ordet TCM urettmessig bryter Norsk lovgivning. Anmeldelse og et krav om økonomisk kompensasjon vil bli reist av patent innehaveren.

Oppfordring:
Oppdager du at noen benytter TCM urettmessig oppfordres du til å ta kontakt på telefon 74 82 77 16 eller på e-mail: adm@tcm.no. Unnlater man å varsle Politi eller rettighetshaver om missbruk er dette å ansee som en kriminell aktivitet og vil derfor være straffbart ihenhold til Norsk lovgivning.

Da er det bare å melde fra da, for vi er jo en del folk som sier TCM om kinesisk medisin hele tiden, det blir jo som å copyrighte f.eks terapeut og si at ingen kan benytte det uten tillatelse fra deg Tongue

Bestemte jeg meg for å grave litt, siden jeg har fått denne søppelfyren langt oppi halsen. Fra Varemerketidende 1999, viktige detaljer er uthevet av meg:

Quote
(111) Reg. nr.: 199320 (151) Reg. dato: 09.09.1999
(210) Søk. nr.: 199904565 (220) Inn dato: 10.05.1999
(540) (gjengivelse av merket, min anm.) TCM
(730) Innehaver: Nils Erik Volden, Kjøpmannsgt. 7,
7500 Stjørdal, NO
(740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks
2811 Solli, 0204 Oslo
(511) Vare- / tjenesteklasser:
KL. 42: Medisinsk behandling.
(450) Kunngjort reg. dato: 04.10.1999

Et varemerke er gyldig i 10 år fra registreringsdato. Det vil si at Volden mistet TCM som registrert varemerke i Norge  9.9.2009, altså for to uker siden. smile TCM som internasjonalt varemerke ble registrert av dette firmaet i 2007.

Quote
(111) Int.reg.nr: 0970666
(151) Int.reg.dato: 2007.11.22
(180) Registreringen utløper: 2017.11.22
(210) Nasj. ref.nr: 200810004
(220) Notifikasjonsdato: 2008.08.14
(300) Søknadsprioritet: Ingen
(540) Gjengivelse av merket: TCM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver: Gram & Juhl A/S, Søndergård Allé 14 Hammelev, 6500, VOJENS, DK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

9 Scientific and optical devices and instruments as well as devices and instruments for weighing, measuring, signalling and monitoring; devices and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, devices for recording, transmitting or reproducing sound or image, magnetic data media, acoustic panels, data processing equipment; devices and instruments for condition monitoring of wind turbines.
42Scientific and technological services, including technical analysis of data material; design and development of industrial control and measuring systems for condition monitoring of wind turbines, preparation of condition monitoring analyses of wind turbines; monitoring using industrial control and measuring systems of wind turbines.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2008.11.25
(450) Kunngjøringsdato: 49/08, 2008.12.01

Samme firma har senere registrert TCM som norsk varemerke:

Quote
(111) Reg.nr.: 0970666
(210) Søknadsnr.: 200810004
(151) Reg.dato: 2007.11.22
(180) Registreringer utløper: 2017.11.22
(220) Inndato: 2008.08.14
(540) Gjengivelse av merket: TCM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver: Gram & Juhl A/S, Søndergård Allé 14 Hammelev, 6500 VOJENS, DK
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9 [snip]
Klasse:42 [snip]
(450) Kunngjort dato: 31/09, 2009.07.27

Så da gjenstår det bare å tipse Gram & Juhl A/S om TCM.no og se hva som skjer. Som man reder ligger man, er det ikke det det heter? Wink

 clown2
« Last Edit: 24.08.09 at 10:18:42 by Denial » Logged

(\ (\   
( ^_^) 
(_(")(")
Hapkido
****
Posts: 478
Gammel ørn
Offline Offline

« Reply #27 on: 26.08.09 at 23:21:35 »

Hva sier mr. Volden om dette selv? Blitt stille fra den kanten i det siste.
Logged
Rolstad
**
Posts: 54
Stuntposter
Offline Offline

« Reply #28 on: 06.09.13 at 20:35:58 »

Gjenoppdaget denne posten etter en snarvisitt. Jeg hadde sett den før, og hadde tenkt å skrive noe men glemte den igjen.

WTF!!!

Denne galskapen så jeg også via litt nerdig på nett. Men jeg må understreke at jeg aldri har blitt nominert til dette våset av egen fri vilje. Da dette lå på nett sendte jeg ham en høflig mail om at jeg ønsket å bli fjærnet fra denne nomineringen. Noe som ble gjort etter det jeg vet.

Jeg kjenner Nils Volden. Jeg deltok på noen seminarer med ham for ca 12 år siden. Fikk også slengt etter meg noen verdiløse grader i ACUDO.

Jeg deltok også på et "VM" hvor jeg ble "verdensmester" i ACUDO. Det må sies at det var ca. 10-12 deltakere!

Det har vist vært mye grums rundt Volden innen TCM-verden. Dette har jeg ikke førstehåndskjenskap til.

Jeg fikk delta på seminarene han uten å betale for det. Og det var i Trondheim når jeg bodde der, så jeg var med for å plukke opp litt kunskap om acupunktur i kampsportsammenheng.

Når det er sagt. Hadde jeg fått gjort ting om igjen hadde jeg gjort det en gang til. Jeg lærte meg en del om acupunktur der. Vi lokaliserte alle acupnkteneog satte dem i kampsportsammenheng under ACUDO-fanen. Det var en intresang erfaring som ikke gjorde meg til noen dårligere instruktør og utøver.

Ser man bort fra all galskapen med den æresprisgreia og alle de nettsidene med kreative stilartsmiksingen (med tillhørende mastergrader av plastikk) , er Nils Volden en hyggelig og kreativ fyr med noen gode ideer. Han er en reser på systematikk og kreativitet. Noe dere sikkert også ser på de sidene han har mekket. Han er legitim brunbelte i Judo, og han har noen smågrader i Trondheim kungfuklubb. Han har vært i Kina ved en rekke anledinger. Hva og hvor mye han har trent der vet jeg ikke. Men han har holt på med noen morsomme tempelstilarter der. Han holder ikke et høyt nivå rent fysisk, han er i normal Ola-dunk-form.

Etter den erfaringen jeg fikk etter de tre årene de seminarene gikk. Landet jeg på at akupunkturpunkter er intresant men verdiløst i praktisk kampsport/selvforsvar. Nervebaner og bruken av dette kan være effektivt men det er ikke nødvendig å lære dette via akupunktur og jinjangteorier.

Roy
Logged
perbl
Überauthoratha
*
Posts: 2661
Veteran
Offline Offline

Advarsel, klemfare!
« Reply #29 on: 06.09.13 at 21:39:44 »

Det har vist vært mye grums rundt Volden innen TCM-verden. Dette har jeg ikke førstehåndskjenskap til.
...
Ser man bort fra all galskapen med den æresprisgreia og alle de nettsidene med kreative stilartsmiksingen (med tillhørende mastergrader av plastikk) , er Nils Volden en hyggelig og kreativ fyr med noen gode ideer. Han er en reser på systematikk og kreativitet. Noe dere sikkert også ser på de sidene han har mekket.

Han har hvertfall etterhvert benyttet de fleste juksemidlene man har innenfor akademia for å prøve å skaffe seg titler og organisasjoner som tilsynelatende virker imponerende på folk flest som kanskje ikke tenker over at det ikke er noe søkt med organisasjoner som "university of chinese psychology" eller hva det var han kalte opplegget sitt sist jeg sjekket.

Han slår meg som litt den samme typen som han Grønt Norge-fyren (Waleed Achmed eller hva han heter), en kar som klarer å konstruere det mest utrolige svadaet, men som samtidig framstår som en fyr som kunne fått til noe skikkelig bra hvis han hadde gjort noen andre valg.

Ellers interessant å høre førstehånd fra deg, jeg stusset alltid over at du ble brukt i forbindelse med denne stilarten. Min eneste handson-erfaring med den er at noen medlemmer her i Trondheim skulle prøve å klemme litt på meg for å vise fram effektiviteten, noe som ikke var en ubetinget suksess.

Det virker nå som han fortsatt holder på, jeg har en felles venn med ham på facebook, og plukker av og til opp litt.
« Last Edit: 06.09.13 at 21:41:18 by perbl » Logged

Per B. Løvsletten
Pages: 1 [2] 3  All Go Up Print 
Kampforum.no  |  Disipliner  |  Andre (Moderator: Johannes Ibel)  |  Topic: Acudo spørsmål « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines