Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
17.10.18 at 16:06:03

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Disipliner  |  Jeet Kune Do (Moderator: Leif T. Røbekk)  |  Topic: Etiske retningslinjer på JKD forumet 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print

Etiske retningslinjer på JKD forumet

Leif T. Røbekk
*
Posts: 1726
Veteran
Offline Offline

Full JKD Instruktør under Sifu Larry Hartsell
« on: 24.05.10 at 10:29:24 »

Etiske retningslinjer på JKD forumet

Dette er et ikke politisk forum, og all diskusjon som ikke har med arten JKD, trenings prinsipper, trenings lære og topik vil bli fjærnet uten advarsel.


Alle medlemmer av The Bruce Lee Foundation og dette forum godtar å overholde følgende etiske regler:

1) Alltid å respektere og beskytte navnet og bildet av jun Fan Jeet Kune Do og dens grunnlegger, Bruce Lee.

2) Å ha gjensidig respekt for hvert medlem, og å avstå fra å gjøre noen negative kommentarer om felles medlemer. Dersom et medlem har et klagemål med et annet medlem, skal den bli tatt opp i private. Det klagemål skal ikke bli diskutert i et offentlig forum.

3) Å dele filosofisk innsikt og teknisk kunnskap fritt med hverandre, for å ytterligere styrke den enkeltes forståelse av læren til Bruce Lee og / eller effektivitet i sin kampsport.

4) I kampsport: For å være fullt ut ansvarlig for handlingene til dine underordnede, assistenter, kollegaer, instruktører og ansatte, og for å håndheve en etisk som inneholder retningslinjer som er fastsatt i dette dokumentet. For eksempel, hvis et medlem som skjer for å være en martial artist har et problem med en student av et annet medlem, skal de ta det opp med at medlemmet for oppreisning.

5) I kampsport: Å ha respekt for andre område av studiet eller disiplin et medlem kan være involvert i utenfor jun Fan Jeet Kune Do. Med andre ord, hvis et medlem studier annen kampsport, bør deres evne være høyt ansett, selv om noen annen disiplin ikke skal bli referert til som juni Fan Jeet Kune Do.

Oppsummert søker JFJKD bare for å gjøre sin del i å dele og spille inn erfaringer fra sine medlemmer. Vi har ingen intensjon om å redusere, stanse, kritiserte, eller dømme andres bidrag til Bruce's kunst. Som det fremgår på våre konstituerende møte i Seattle, er vår hensikt å bringe folk sammen for å dele kunnskap og erfaring.Code of Ethics

In an effort to promote unity and to eradicate the divisiveness and dissention that often attends the formation of any organization, we are united in the common goals of perpetuating the teachings of Bruce Lee, and promoting unity among instructors of his martial art, followers of his thought and understanding and tolerance among our general members. All members of The Bruce Lee Foundation agree to abide by the following Code of Ethics:

1) To always respect and protect the name and image of Jun Fan Jeet Kune Do and of its founder, Bruce Lee.

2) To have mutual respect for each member, and to refrain from making any negative comments about a fellow member. If a member has a grievance with another member, it shall be addressed in private, or, if both parties desire, with the Nucleus serving as mediator. The grievance shall not be debated in a public forum.

3) To share philosophical insights and technical knowledge freely with each other, in order to further enhance each person's comprehension of the teachings of Bruce Lee and/or efficiency in his martial art.

4) In martial art: To be fully responsible for the actions of your subordinates, assistants, associates, instructors, and employees, and to enforce a Code of Ethics that includes the guidelines set forth in this document. For example, if a member who happens to be a martial artist has a problem with a student of another member, they are to bring it up with that member for redress.

5) In martial art: To have respect for any other area of study or discipline a member may be involved in outside of Jun Fan Jeet Kune Do. In other words, if a member studies another martial art, their ability should be highly regarded, although any other discipline should not be referred to as Jun Fan Jeet Kune Do.

In summary, JFJKD seeks only to do its part in sharing and recording the experiences of its members. We have no intention of diminishing, stopping, criticizing, or judging anyone else's contribution to Bruce's art. As stated at our inaugural meeting in Seattle, our purpose is to bring people together to share the knowledge and experience.

Slettet ved en feil og lagt ut igjen.
« Last Edit: 04.06.10 at 13:40:40 by Leif T. Røbekk » Logged

JKD hilsen
Leif T. Røbekk

”Så i bunn å grunn , handler JKD om hvordan DU som utøver kan levere dine saker på den mest effektive, hardeste og raskeste måten DU kan oppnå. "Leif T. Røbekk”    www.moldekampsportsenter.no
Pages: [1] Go Up Print 
Kampforum.no  |  Disipliner  |  Jeet Kune Do (Moderator: Leif T. Røbekk)  |  Topic: Etiske retningslinjer på JKD forumet « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines