Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
19.09.18 at 22:30:37

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Disipliner  |  RBSD (Moderator: Simon Flack)  |  Topic: AMOK! 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print

AMOK!

CDS
*****
Posts: 630
Forumavhengig
Offline Offline

« on: 15.01.12 at 21:38:57 »

Det er ikke så ofte jeg er her inne lenger, men var tilfeldigvis inne og så de bra bildene Agandhjin hadde lagt ut for å illustrere noen av konseptene i AMOK! og de gode kommentarene det frembrakte. Tenkte derfor å lage en liten presentasjon av noe av det man kan regne med å komme innom dersom man  trener AMOK!.

Hvorfor våpen først?
Min erfaring er at mange har det inntrykket at AMOK!-utøvere enten kun trener med våpen eller bruker veldig lang tid før man går over til å trene ubevæpnete teknikker. Ja, det er sant at mye tid i begynnelsen blir brukt på å lære seg det grunnleggende rundt bruken av liten kniv. Det er flere grunner til dette, men jeg vil her nevne to:
1.   Kniven er sannsynligvis det farligste våpenet man kan møte om man ser på forholdet mellom dens skadepotensiale og hvor lite krav det stilles til brukeren for å kunne benytte den effektivt. Det er derfor et ”lavterskelvåpen” rent fysisk. Det er da logisk å sette fokus på dette allerede fra begynnelsen og vil man lære å forsvare seg i en slik situasjon så er det viktig å forstå så godt som mulig hvordan slike angrep foregår.
2.   Vi vil være funksjonelle på så mange områder som mulig og det har vist seg at det det er enklere å gå fra liten kniv til ubevæpnet/stokk/stor kniv/pistol enn om man starter med en av de andre. Overførselsverdien er med andre ord stor.

Når alt dette er sagt så stemmer det faktisk ikke at det tar lang tid før en begynner å trene ubevæpnete teknikker. Det gjør man faktisk allerede fra første trening.

Struktur i kaoset
En fysisk konfrontasjon enten det er våpen inne i bildet eller ikke er tilsynelatende veldig kaotisk, men dette betyr ikke at man ikke kan finne en struktur i kaoset. AMOK! deler konflikter inn i 7 områder (realms på engelsk) som gjør det mulig å utenfra se en hvilken som helst konfrontasjon som ulike bestanddeler og lettere kunne rekonstruere den senere slik at man kan utvikle løsninger på de problemene man så oppstå.

Metodikk
Alle som har prøvd seg på undervisning enten det var matte eller kampsport vet at det man blir fortalt ikke blir internalisert like raskt/bra som det man oppdager selv. Dette ligger som en grunnsten i AMOK!-metodikken og kalles ”Guided discovery”. Guided discovery gjør det mulig å guide utøveren til å oppdage det du vil samtidig som du øker sjansen for at de gjør oppdagelser du ikke selv hadde tenkt på.
Guided discovery er en av de mest brukte, men ikke den eneste bestanddelen i AMOK!s metodikk.

En eller flere løsninger?
Det er ikke uvanlig innen RBSD-systemer at instruktørene sier det er umulig å ha flere løsninger på et problem fordi man under stress ikke rekker å velge. Mange argumenterer på samme måte som hva som er vanlig innen FMA hvor de sier at det er ikke teknikken angriperen bruker som er viktig, men vinkelen den kommer fra; samme vinkel betyr samme forsvaret. Vi kan vise at dette ikke stemmer og at mens man må være klar over at hver vinkel har sine fordeler og ulemper så er ikke vinkelen avgjørende for hvordan man møter angrepet. AMOK! har tre faktorer som bestemmer hvordan man møter et angrep og det har vist seg å være fullt mulig med riktig treningsmetodikk å avgjøre dette selv under stress. Og ja, vi kan benytte disse tre faktorene til å vise at når det er våpen inne i bildet så er det helt nødvendig å ha ulike svar på noe som i utgangspunktet kan se ut som å være like angrep. Med andre ord så kreves det litt mer enn å bare ha innarbeidet seg et default-forsvar når det kan være våpen inne i bildet.

Testing
Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt, eller lest på forum inkludert KF, at noe ikke fungerer fordi ”Vi har testet det i sparring/under press/i scenarioer eller lignende”. Da er det alltid like rart at vi får til akkurat de samme sakene rutinemessig i sparring og at AMOK!-utøvere utenfor Norge får det til selv når folk prøver å ta livet av dem. Et veldig godt eksempel på dette så jeg for noen måneder siden da jeg fikk være med på et kurs for en spesialavdeling i Øst-Europa. Et av mange temaer var pistol og vi merket umiddelbart at de reagerte negativt på et av konseptene som ble vist (en av mange fordeler med å undervise folk med skarp erfaring er at de er brutalt ærlige) og vi fikk vite at dette hadde de testet og konkludert med at ikke fungerte. De hadde altså testet dette på skytebanen og da uten stresset involvert i en skarp konfrontasjon uten å få det til å fungere. Likevel så de at det fungerte veldig bra når vi demonstrerte det i trening samt AMOK!-utøvere har mange ganger gitt tilbakemelding om at det faktisk fungerer meget bra ute i felten i situasjoner som involverer skyting og knivangrep.

Hva er årsaken til at teknikker og konsepter blir testet og konkludert å være ubrukelig når andre bruker de samme tingene rutinemessig med stor suksess i virkelige konfrontasjoner? Er det da konseptene det er noe galt med eller er det selve testingen? Alle som har hatt kjemi på skolen vet at en test utført feil, eller om man tester feil ting, så får man et resultat man ikke kan stole på. Jeg vil påstå at skal man teste noe så må man både vite hvordan det skal testes og ikke minst hvor. Metodikken til AMOK! gjør det mulig å metodisk teste ut det en vil under press på en måte som øker sjansen for at man faktisk får et resultat som gir et riktig bilde av det man ville teste.

Replikatoren
Når man har forstått metodikken, ”konfrontasjonsstrukturen”, de tre faktorene og prinsippene for testing så får man et meget effektivt verktøy som vi på norsk kaller replikatoren. Den gjør det mulig å simulere situasjoner som oppstår under sparring eller i kamp på en måte som, på tross av at begge parter vet hva som skal simuleres, beholder mye av det stressnivået man hadde da situasjonen oppsto i første omgang.

Tema
Tema som dekkes i AMOK! inkluderer, men er ikke begrenset til, personlig sikkerhet og risikovurdering, forsvar av tredjeperson, ubevæpnet kamp og forsvar med og mot våpen (eks. kniv, batong, machete og pistol).
Logged

"Var du aldri redd?"
"Nei, jeg kommer fra Rjukan, vet du"
Gunnar "Kjakan" Sønsteby
Agandhjin
Autentisk Kampentusiast
*
Posts: 12389
Guru
Offline Offline

« Reply #1 on: 15.01.12 at 22:08:50 »

Dette er dekkende for hvoran jeg tolker AMOK!
Logged

Dan Thomas Agandhjin Marceliussen Blogg
Juggernaut Fight Group
Pages: [1] Go Up Print 
Kampforum.no  |  Disipliner  |  RBSD (Moderator: Simon Flack)  |  Topic: AMOK! « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines