Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
20.09.18 at 16:25:28

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Generelt  |  Diverse  |  Off topic  |  Topic: Sverdkamp /-kutting i Trondheim - Sword fighting / cutting in Trondheim 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print

Sverdkamp /-kutting i Trondheim - Sword fighting / cutting in Trondheim

Skallagrim
*
Posts: 26
Forummedlem
Offline Offline

« on: 03.07.12 at 00:24:46 »

Norsk:

Jeg leter etter folk i Trondheim som er interessert i å trene med paddet sverd og/eller kutting med skarpe sverd, ikke mot levende mål selvfølgelig. =) Trenger ikke engang å snakke norsk, jeg er selv ikke fra Norge. Eneste forutsetning er sunn fornuft (hva nå det enn måtte bety) og en viss våpengalskap.

Jeg er ikke særlig interessert i klubber fordi 1.) jeg er ikke interessert i hærkamp eller trening med stålvåpen, som krever mye utstyr 2.) jeg er veldig introvert og ikke glad i å ha flere enn 1-3 personer rundt meg (ja, rart, jeg vet...).

For sverdkamp bruker jeg helst RSW (Realistic Sparring Weapons) eller lignende treningsvåpen som er mest mulig realistisk.
http://www.rsw.com.hk/products.htm
Det trenges ikke mer enn fektemaske, hockeyhjelm eller tilsvarende hodebeskyttelse og hansker for å komme i gang. Susp kan også være en god idé. =)
Mitt hovedfokus er på gøy mosjon, men jeg vil også gjerne utforske historiske teknikker, som Liechtenauer, I.33 og lignende.

Når det gjelder kutting har jeg en del skarpe våpen som kan slippes løst på vannflasker og, ved sjeldne anledninger der penger ikke er et problem, tatami matter.

Andre "uvanlige" interesser, som f.eks. rollespill, paganisme og steampunk er også velkomne.


English:

I'm looking for people in Trondheim that are interested in training with padded swords or cutting with sharp swords, not against living targets obviously. =) It's not even necessary to speak Norwegian, I'm not from Norway myself. The only requirement is common sense (whatever that might mean) and a certain weapon nuttery / geekdom.

I'm not particularly interested in clubs because 1.) I'm not interested in SCA-like battles or training with steel weapons, which requires a lot of equipment 2.) I'm very introverted and don't enjoy being around more than 1-3 people (yeah, weird, I know...).

For sword sparring I like to use RSW (Realistic Sparring Weapons) or similar training weapons that are as realistic as possible.
http://www.rsw.com.hk/products.htm
Nothing more than a fencing mask, hockey helmet or similar head protection and gloves is needed to get started. A groin protector might be a good idea as well. =)
I'm mostly looking for fun exercising but would also like to explore specific historical techniques, such as Liechtenauer, I.33 and the like.

When it comes to cutting I have a variety of sharp blades to be unleashed upon water bottles and, at rare occasions when money is not an issue, tatami mats.

Other "unusual" interests, such as e.g. roleplaying, paganism and steampunk are also welcome.
Logged
perbl
Überauthoratha
*
Posts: 2661
Veteran
Offline Offline

Advarsel, klemfare!
« Reply #1 on: 03.07.12 at 15:24:56 »

Mye artige folk her i byen, hva med å ta kontakt med miljø som Trondheim Vikinglag http://trondheimvikinglag.com/wordpress og høre om de har noen som er interesserte i å bli med deg?
Logged

Per B. Løvsletten
Pages: [1] Go Up Print 
Kampforum.no  |  Generelt  |  Diverse  |  Off topic  |  Topic: Sverdkamp /-kutting i Trondheim - Sword fighting / cutting in Trondheim « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines