Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
16.10.18 at 10:01:40

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Generelt  |  Selvforsvar (Moderators: Rune Lind, Tormod, Simon Flack)  |  Topic: Nødvergeparagrafen innskjerpet 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print

Nødvergeparagrafen innskjerpet

Hold Out
*
Posts: 17
Forummedlem
Offline Offline

« on: 02.11.17 at 15:09:41 »

De fleste har vel fått med seg at vi har fått ny straffelov. Nødvergeparagrafen i den nye straffeloven er § 18. Den lyder slik:

"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den

a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep,

b) ikke går lenger enn nødvendig, og

c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld.

Regelen i første ledd gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av frihetsstraff.

Utøving av offentlig myndighet kan bare møtes med nødverge når myndighetsutøvingen er ulovlig, og den som gjennomfører den, opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt."

Dette er en liten innskjerpelse i forhold til den gamle loven, som hadde en sikkerhetsventil i siste ledd. Da kunne man bli straffri hvis man hadde overreagert i frykt/ affekt ( men det var åpnet for at man likevel kunne bli dømt til erstatning i disse tilfellene... ).
Logged
richo
*
Posts: 32
Forummedlem
Offline Offline

« Reply #1 on: 06.11.17 at 16:59:22 »

Hm, ja... Det blir sikkert interessant å se hvordan rettspraksis blir, om det blir en innskjerping i anvendelsen av loven heretter. Det er vel ganske så streng praksis allerede, dvs. i disfavør av den som forsvarer seg fysisk?
Logged
Chrisoro
*
Posts: 40
Forummedlem
Offline Offline

Hapkido, Taekwondo, Jiu-Jitsu
« Reply #2 on: 12.12.17 at 18:19:00 »

Jøss, dette har jeg ikke fått med meg, nei. Må oppdatere instruksen på jobben, siden dette er en temmelig relevant endring.

Men vi har jo fortsatt straffelovens paragraf 17, om nødrett, og denne kan kanskje fungere som en slags sikkerhetsventil fremdeles?

Straffeloven § 17 sier følgende:

"En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når
a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og
b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen"
Logged
Pages: [1] Go Up Print 
Kampforum.no  |  Generelt  |  Selvforsvar (Moderators: Rune Lind, Tormod, Simon Flack)  |  Topic: Nødvergeparagrafen innskjerpet « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines