Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?
18.10.18 at 07:10:08

Login with username, password and session length
* Home Help Search Login Register
Kampforum.no  |  Generelt  |  Selvforsvar (Moderators: Rune Lind, Tormod, Simon Flack)  |  Topic: Selvforsvarsforumets FAQ 0 Members and 1 Guest are viewing this topic. « previous next »
Pages: [1] Go Down Print

Selvforsvarsforumets FAQ

Tormod
Mr Hypergraphia
*
Posts: 1860
Veteran
Offline Offline

« on: 14.02.05 at 09:36:48 »

Selvforsvarsforumets FAQ.

Del 1 : Om denne FAQ:
Dette dokumentet omhandler ofte stilte spørsmål på selvforsvarsforumet på kampforum.com. Oppdateres kontinuerlig.

Dokumentet består av fire deler i hver sin posting på denne tråden.
 • 1.   Denne delen som introduserer FAQ.
 • 2.   Del som omhandler selvforsvar som tema, hva som kjennetegner det, hva som faller innunder definisjonen og hva som skiller det fra andre aktiviteter. Begrepsavklaringer.
 • 3.   Del om selvforsvarsboardet. Hvilke temaer vi tar opp og hvilke vi lar ligge.
 • 4.   En del temaer som har vært undersøkt og blitt forsøkt konkludert. Et av de langsiktige målene er å utvide denne med gode utredninger om temaer som ikke nødvendigvis trenger å ha noen klar fasit.
For å øke oversiktligheten er svar som enten oppnår en viss lengde, eller inviterer til videre debatt, plassert ut i en egen tråd hvor topic er merket ”FAQ: ”. Hvert spørsmål vil fremdeles være gjengitt i dette dokumentet, men svardelen vil da inneholde en link til svarposten. Konkrete tilbakemeldinger på temaer som ikke har sin egen tråd, kan postes i FAQ-tråden.

Folk kan gjerne bidra i disse ”spørsmålstrådene”, men innlegg vil, selv om de skulle føre til at det eksisterende blir redigert, bli slettet med mindre det er godt skrevet og står i en signifikant kontrast til hovedsvaret og bidrar til helheten på den måten.

Det er ønskelig at du kjenner innholdet i del 2 og 3 når du skriver på dette boardet. Og det er en fordel at du har lest gjennom innholdsfortegnelsen på del 4

Jeg har ikke gjort aggressorsrollen kjønnsnøytral, og omtaler denne rollen konsekvent som ”han”.
« Last Edit: 07.04.06 at 10:42:15 by Tormod » Logged

"Presenter deg selv": http://www.kampforum.com/forumet/topic,29.msg83788#msg83788
"Jeg tror på karma. Så jeg vet at alle andre fortjener alt jeg gjør mot de".
Tormod
Mr Hypergraphia
*
Posts: 1860
Veteran
Offline Offline

« Reply #1 on: 14.02.05 at 09:42:20 »

Del 2 : Begrepsavklaringer, ord og selvforsvarsrelaterte termer:

Hva er selvforsvar?
Selvforsvar er en fellesnevner for de faktorer som er ment å bidra til å øke din reelle sikkerhet i situasjoner hvor en annen part ligger an til å forvolde skade på ditt liv eller helse.

Hva er selvforsvarstrening?
Begrepet har tradisjon for å sikte til diverse system som kombinerer offensive og defensive teknikker for å effektivisere mann-til-mann kamp, men har i den senere tid blitt utvidet til å i tillegg innebefatte faktorer både før og etter konfrontasjonen/antastingen samt emosjonell og psykologisk trening for å lettere gjøre kroppen i stand til å handle samsvarlig i en adrenalinladd panisk situasjon.

Er selvforsvar etisk/juridisk forsvarlig?
Samfunnet har laget en lov for å frita folk for å bli strafferettslig forfulgt etter å ha verget seg selv og sine. I denne forstand akksepterer samfunnet at folk handler i nødverge. Det er dog en ulovlig handling som er gjort straffefri.
Hva man legger i "etisk" er først og fremst subjektivt, men flertallet av selvforsvarsskoler opererer ut i fra et generelt konsensus om at hver person har rett til å ta slike steg for å verge seg og sine. Tine, som kjenner strafferett bedre, definerer "etisk" som et juridisk begrep. Se linkliste under:
http://www.kampforum.com/forum/topic,10016.0       Diskusjon om endring av innholdet av denne biten.
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1230.0  Hvordan tolker dere nødvergeparafen?
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1280.0  Nødverge-paragrafen
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1046.0
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1051.0
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1741.0
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1073.0
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=1069.0

Hva skiller selvforsvar fra selvtekt?
Selvtekt er å forbryte seg mot andres rettigheter i egenskap av å overta den rollen som samfunnet er tiltenkt for å håndtere uønsket aktivitet. Selvtekt er å påta seg politiets oppgave og er ulovlig.
Du har imidlertid anledning til å foreta en sivil arrest dersom du tar en forbryter på fersk gjerning eller med ferske spor. Dette er da en pågripelse og skal ikke innebære en betydelig risiko for de involverte i hvis tilfelle man skal la politiet håndtere saken.

Hva er sucker punch/tjuvslag?
Sucker punch er et planlagt gratis slag som kommer uforvarende fra fakter, dialog ol. Å avlede oppmerksomhet vekk fra slaget, kaller vi å ”sette opp” sucker punch.
De fleste selvforsvarsskoler vil lære både offensiv bruk av dette, og det å jobbe i dialog mot en person som blant annet skal gi deg tilbakemelding mot å eksponere deg for sucker punch. Sucker punch kan likegodt være en skalling eller spark.

Hva er våpenloven i Norge?
Det er ikke tillatt å bære skytevåpen, kniv i Norge, og enkelte steder er det lokale forbud mot å bære slagvåpen. I tillegg er enkelte våpentyper er forbudt (Loven nevner "karatepinner")
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=4921.0  Diverse lover og regler om våpen (Våpen forumet).

Hva er RBSD?
Reality Based Self Defense. Det er på forskjellige vis de ulike skolene søker å gjøre treningen virkelighetsforankret for å gi studenten relevant trening.
 • Gjenskape et emosjonelt klima (panikk, forvirring, å bli ”satt ut”, å tape).
 • Rollespille hele scenarioer.
 • Introdusere våpen.
 • Introdusere beskyttelsesutstyr slik at studenten kan anvende full kraft teknikker.
 • Generelt iscenesette kaotiske tilstander.
Man trekker inn elementer ikke tradisjonelt forbundet med selvforsvarstiler inn i treningen.
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=3242.0  "Konflikt psykologi?"
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=4972.0  "Flinch"
http://www.kampforum.com/forum/index.php?topic=786.0    "Dytting".

Hva er en drill?
Gymmen er ikke, og vil aldri være, gata. For å trene for noe du ikke kan gjenskape, må du alltid nøye deg med deler av "sannheten" som du klarer å gjenskape til en viss grad i gymmen. En drill isolerer, og eksponerer de involverte for, en relevant del av virkeligheten.
Felles for driller er at ”de har avvik fra virkeligheten”, de har alltid et formål og de har alltid begrensninger. Både formål og begrensninger bør man være seg bevisst under gjennomføring. For å gjøre treningen mest mulig komplett, bør man bruke driller som utfyller hverandre.

Hva er ”aliveness”?
Aliveness er både et generelt begrep og et spesifikt konsept anført av Straight Blast Gym grunnlegger Matt Thornton for å oppnå ”aliveness”. Hans utgangspunkt er at det i tradisjonell martial arts ikke er noen drivende motivasjon for studentene å utfordre teknikkene som formidles og teste de med skeptisk øye mot realistisk energi, timing og mobilitet.
Et av eksemplene han nevner er at profesjonell bryter aldri ville finne seg i å lære et kast, og utføre et kast under ideelle omstendigheter og dernest anse seg som klar til å anvende kastet i konkurranse. Thorntons ”Aliveness” konsept handler om å holde fokuset for bekjentgjøring vedlike selv for aktiviteter som ikke anvender sine lærdommer (som f.eks selvforsvar).

Hvorfor snakkes det om å ”verbalt deeskalere”? Burde man ikke bruke tiden til selvforsvar?
Det er påfallende mange miljøer som påstår å søke å løse en situasjon verbalt som første løsning uten at man ofrer det nevneverdig fokus under trening. Å løse en situasjon verbalt er absolutt selvforsvarsrelevant lærdom, og er en vanskelig ting å gjøre da man selv blir stresset av å ha en fysisk truende, verbalt trakasserende, adrenalinruset aggressor foran seg.
Selv om man har teoretisk lærdom i hvordan man skal gå frem for å ha større sjanse til å styre adferden til et annet individ, så er det vanskelig å realisere i praksis. Som alt annet, er dette en treningssak, og svært relevant for sin egen sikkerhet
Å iscenesette en drill hvor man skal verbalt deeskalere sin oppjagede og trakaserende aggressor uten å eksponere seg for et sucker punch, og evalueres på bakgrunn av agressors totalopplevelse av studentens håndtering, er et eksempel på hvordan en RBSD gym kan trene.


Hva er et skjold?
Skjold er et generisk begrep for ”en grunn for å stoppe”, og kan være alt fra et balltre som svinges vilt for å skape og holde en avstand til aggressor til et verbalt skjold hvor man brøler en kommando til ikkefysisk ikkeverbalt skjold hvor man med kroppspråk får dialog i gang på avstand.
Et skjold kan både være en konkret teknikk som verger et område av kroppen, og det kan være et ivaretatt hensyn i stillingen/guarden/posisjonen som hindrer han å nå deg.

Vil selvforsvar innebære våpentrening?
En såpass stor del av skader blir påført med en eller annen form for våpen. Treningen bør derfor inkludere trening mot, og praktisk rettet bruk av, våpen.
Når det gjelder knivforsvar, så er det vår oppfatning at ideen om en karateekspert som er så god at han ikke trenger å bekymre seg for en motstander med kniv, er en myte. Offensive ubevæpnede teknikker mot kniv er enten "beste sjanse"/"shitty deal", eller baserer seg på en taktisk feil som motstander gjør. Blir du ranet, så ønsker du ikke å ende opp på halvdistanse med en knivmann som ønsker å skade deg, uansett hvor god du er.
Våpenbruk er også relevant da selvforsvar vil, når det anvendes, kunne innebære bruk av improviserte våpen.


Er det eget selvforsvar for kvinner?
Ja og nei. Problemstillingen er konseptuelt den samme, men de spesifikke situasjonene, varianter av aggressors adferd, totale trusselbilde og fysisk utgangspunkt som man trener for, er oftest forskjellige.

Hva vil en aggressor?
Det er en lang liste over mulige grunner til at en person velger å gjøre utfall mot en annen, men 99% faller innunder kategoriene:
 • Han vil ha din eiendom.
 • Han vil ha din kropp (under her inngår dominanse, å fjerne deg osv).
 • Han vil ha ditt liv.
Han vil ikke bli skadet og han vil ikke bli tatt.
« Last Edit: 28.10.13 at 23:49:13 by perbl » Logged

"Presenter deg selv": http://www.kampforum.com/forumet/topic,29.msg83788#msg83788
"Jeg tror på karma. Så jeg vet at alle andre fortjener alt jeg gjør mot de".
Tormod
Mr Hypergraphia
*
Posts: 1860
Veteran
Offline Offline

« Reply #2 on: 14.02.05 at 09:55:36 »

Del 3 : Om dette selvforsvarsforumet.

Hvem styrer dette forumet?
Kampforums faq er å finne her
I tillegg er det to lokale moderatorer på dette boardet. Rune Lind og Tormod Steinsholt.

Hva gjør dere til autoriteter?
FAQ er i kontinuerlig oppdatering og skal reflektere de generelle konsensus som er oppnådd eller oppsummere punktene til dit debatten "henger i dag". Du står fritt til å utfordre eller foreslå utfyllende informasjon til hvert enkelt punkt.

Er dere interessert i å høre om hva som skjedde forige fredag på by’n?
Ja, sannsynligvis. Men fortell om både foranløpet og hva som skjedde etterkant, ikke bare fargekoding av selve voldsøyeblikket.

Hvorfor ble posten min i denne FAQ tråden, eller en av FAQ svartrådene, slettet? Den var on topic.
Formålet med å skrive i en FAQ tråd må være å bidra til FAQ'en. Innlegget kan bli tatt tilfølge eller ikke, kan i noen få tilfeller få bli stående en stund dersom det er informativt og er relevant lesing på en måte som supplerer FAQ inntil FAQ dekker innholdet. Men til syvende og sist er det meningen at alle FAQ tråder skal renskes. Derfor: ikke post poster i FAQ tråder som du ikke vil skal bli slettet.
Se på dette som mailboksen til FAQ. Og at vi rydder i den.

Jeg har en sensei som bare er helt RÅ. Vil dere høre om han?
Joa, men ingen sensei er ufeilbarlig (bortsett fra min, selvfølgelig, men det ville alle ment dersom de hadde trent med han, så det teller ikke).

Er det ikke forferdelig uetisk å lære bort en oppskrift på å skade andre på et åpent forum?
Mja og jo. Informasjonen er tilgjengelig åkke som, og folk har anledning til å skade hverandre uansett. Selvforsvar handler om å unngå egen skade. Den delmengden av dette som innebærer å gjøre utfall mot andre, gjør seg best på et forum som balanserer dette med sunne holdninger om bruk fremfor brutale nakke-knekk-sider.
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=435.0 Hvor flinke er vi til å understreke at Martial Arts er farlig?

Hva med å lære å knekke nakker og stikke ut øyne? Det er jo bra selvforsvar?
Slike tråder skal være saklige og ikke voldsforherligende. Ja, vi diskuterer på detaljnivå, men ønsker å begrense tendensen der en del systemer tilsynelatende markedsfører seg ved å sjokkere mest mulig.
Råskap og mangel på restriksjoner er et aspekt som hjelper når du sloss for ditt liv, men definerer ikke ene og alene et godt selvforsvar. Innlegg og tråder som "ruser" seg på grotesk menneskeforakt vil vi moderatorer følge med argusøyne.
« Last Edit: 07.04.06 at 15:59:53 by Tormod » Logged

"Presenter deg selv": http://www.kampforum.com/forumet/topic,29.msg83788#msg83788
"Jeg tror på karma. Så jeg vet at alle andre fortjener alt jeg gjør mot de".
Tormod
Mr Hypergraphia
*
Posts: 1860
Veteran
Offline Offline

« Reply #3 on: 14.02.05 at 10:04:12 »

Del 4 : Kronikker, pågående diskusjoner.

(Temaene i denne delen av FAQ er ofte oppe til diskusjon, og er kontroverse temaer som har vanskelig for å nå en definitiv avslutning (også kalt "våpenhvile"). Jungelen av eksisterende tråder på temaet gjør også at nyankomne har tendens til å starte en ny tråd og hele ballet starter på nytt om enn med en litt annen dialekt enn forige. Hvis temaet interesserer deg, så les dette først og se om du dernest har noe å legge til)

Er MMA (evt annen stilart) det beste selvforsvar?

Egen tråd her "FAQ (kap 4) Er MMA det beste selvforsvar?"

Jeg blir mobbet og plaget av noen. Skal vi snakke om jeg burde banke han/hun/de?

Vi liker ikke mobbing, og har alle et kollektivt ansvar for å motarbeide mobbing. Men i disse dager er ”mobbing” like mye brukt begrep som ”terrorisme” er i utenrikspolitikk. Det å forsvare seg innebærer å ikke innfinne seg i offer-rollen dersom noen vil skade deg fysisk, men det betyr ikke at du er fri for å måtte svelge noen kameler for all ettertid.
På en side er det riktig å sette ned foten et sted på en måte som merkes. Men Yoda sa det best: ”Beware, the dark side are they”, og hvis enhver konflikt i skolegården ble løst med rå gatekamp, så ville samfunnet bli svært utrivelig.
Det er ikke uvanlig å gå rundt med sine private hevntanker som en sunn selvterapi, og det kan da også hjelpe å finne et forum med kampkyndige personer og få akksept for at man kunne banket sine mobbere hvis man ville, og at man prisverdig velger å la være.
Vi sympatiserer, og kan prate, men ønsker ikke at alle skal starte en tråd for sin ”unike” situasjon. Mobbing er mobbing, og det er flere mobbetråder her som kan hjelpe.

Digger dere vold?
Håper ikke det.

Skal man ta en kamp til bakken? Går de dit automatisk?

”Sloss oppe når du kan, nede når du må”. Du skal i det minste være bevisst de begrensninger dette gir. Å sloss på bakken gjør deg i langt mindre grad i stand til å oberservere, samt tilpasse deg til, nye elementer som oppstår rundt deg. Med mindre det er forhold du ikke rår over, så skal det å ta kampen til bakken være en bevisst avgjørelse. Det finnes grunner til å ta kampen til bakken. De mest vanlige er:
 • Kontrollere motstander(herunder pågripelser, "ro deg ned", begrense skadepotensialet osv).
 • For å hvile.
 • For å sette opp en megatreffer (herunder å felle på en måte som setter ut aggressor).
 • Hvis du taper stående.
Men den vanlige innstillingen er at man unngår bakkekamp fordi man verken vil bli "hektet" opp i bakkekamp da man ønsker alternativet å komme seg unna og man ønsker ikke å såre seg på gjenstander, få tupp fra tilskuere etc . Det er derfor viktig å trene på å være den som velger om kampen går i bakken, og fortsetter på bakken, eller ikke.

Det har vært gjengitt en del statistikker som tilsier at kamper som går såså lenge, vil med såså stor sannsynlighet gå i bakken. Det er imidlertid vanskelig å oppdrive pålitelige kilder. Men det er et godt utgangspunkt at en av to kjempende har rimelig sjanse til å tvinge kampen i bakken.
På forumet her har flere forsøkt å finne statistikk på dette. Blant annet i tråden her


Kan en kvinne forsvare seg mot en fysisk overlegen mann?
Ja. En kvinne kan riktignok sannsynligvis ikke håpe å vinne ”på poeng” etter fem fullgåtte runder. Men hun kan forsvare seg. Å lære selvforsvar er ikke bare å lære teknikker mot et annet menneske og øke sjansen for å gjøre effektiv anvendelse av disse, men også det å lære seg om aggressor. Hvordan han opererer, hva han ser etter, hva han trigger på, hva han vil og hva han ikke vil.
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=4673.0 ”Selvforsvar for jenter”
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=3809.0  "Kvinner og selvforsvar."
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=3469.0  "Selvforsvar for kvinner"


Har dere forslag til hvordan trene selvforsvar?
Det er flere instruktører her. Og RBSD er et vidt begrep. Det å få mer utbytte, evt hjelpe andre til å få mer utbytte, av trening er en av hovedmotivasjonene til at folk henger rundt her. Temaet blir aldri gammelt, men vi har hatt mye oppe før, og det er greit om du poster i en eksisterende tråd eller starter en meget spesifikk ny tråd. Chew on this:
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=4671.0    "Gode driller (til bl.a selvforsvar)"
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=4405.0    "Sparring/kamp på tvers av stilarter"
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=1846.0
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=789.0      "De 10 vanligste angrep"
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=786.0      "Dytting..."
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=3058.0    "Rollespill og adrenalin-rush"
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=2408.0    "Å trene selvforsvar"
http://www.kampforum.com/forumet/index.php?topic=4477.0    "Hva er bra grunnleggende selvforsvarstrening?"
« Last Edit: 07.04.06 at 16:01:21 by Tormod » Logged

"Presenter deg selv": http://www.kampforum.com/forumet/topic,29.msg83788#msg83788
"Jeg tror på karma. Så jeg vet at alle andre fortjener alt jeg gjør mot de".
Tormod
Mr Hypergraphia
*
Posts: 1860
Veteran
Offline Offline

« Reply #4 on: 14.02.05 at 10:13:41 »

I motsetning til de vanligste FAQ'er på andre forum, så er alle velkomne til å poste i denne tråden. Dette er å anse som "postkassa" til FAQ'en. Det vil si at vi leser innleggene, diskuterer ting ferdig, og til sist endrer FAQ hvis vi kom frem til noe vettug FAQ mat. Deretter rydder vi tråden. Forseggjorte innlegg og god debatt blir skilt ut i en ny tråd eller spleiset på en av de eksisterende i forumet.
« Last Edit: 12.04.05 at 06:55:48 by Tormod » Logged

"Presenter deg selv": http://www.kampforum.com/forumet/topic,29.msg83788#msg83788
"Jeg tror på karma. Så jeg vet at alle andre fortjener alt jeg gjør mot de".
Pages: [1] Go Up Print 
Kampforum.no  |  Generelt  |  Selvforsvar (Moderators: Rune Lind, Tormod, Simon Flack)  |  Topic: Selvforsvarsforumets FAQ « previous next »
Jump to:  

Social sharing

  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2011, Simple Machines